Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 30 | 2 | 63-74

Article title

Efektywność stosowania ultrasonoterapii i terapii manualnej w leczeniu zachowawczym ostrogi piętowej – badanie pilotażowe

Content

Title variants

EN
Efektywność stosowania ultrasonoterapii i terapii manualnej w leczeniu zachowawczym ostrogi piętowej – badanie pilotażowe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Ostroga piętowa jest patologią entezy chrzęstno-włóknistej ścięgna Achillesa, rozcięgna podeszwowego lub patologią entezy mieszanej mięśnia zginacza palców krótkiego. Powszechnie stosowanym zabiegiem w leczeniu zachowawczym ostrogi piętowej jest sonoterapia. Wskazuje się, że skuteczną metodą leczenia zachowawczego są ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy, ćwiczenia rozciągające oraz terapia tkanek miękkich. Celem pracy było porównanie i ocena wpływu ultrasonoterapii i wybranych technik terapii manualnej na poziom bólu i stan fukcjonalny pacjentów z rozpoznaną ostrogą piętową. Materiał i metody Badaniami objęto łącznie 22 przypadki ostrogi piętowej, z czego 14 rozpoznano u kobiet i 8 u mężczyzn. Badana grupa została podzielona losowo na dwie podgrupy (A i B), w których wykorzystano różne metody leczenia. W grupie A zastosowano sonoterapię połączoną z terapią tkanek miękkich, natomiast w grupie B - wyłącznie terapię manualną Wyniki Zarówno w grupie A, jak i B stwierdzono istotne obniżenie dolegliwości bólowych i zwiększenie możliwości funkcjonalnych u wszystkich badanych. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ocenie natężenia bólu po leczeniu pomiędzy grupami. Wnioski Wyniki potwierdzają zasadność stosowania ultrasonoterapii i terapii tkanek miękkich w leczeniu zachowawczym ostrogi piętowej i upoważniają do przeprowadzenia badań na większej liczbie pacjentów. Zastosowane postępowanie fizjoterapeutyczne ma istotny wpływ na zmniejszenie bólu, które utrzymuje się w czasie 3 tygodni. Liczba 10 zabiegów jest wystarczająca do zmniejszenia dolegliwości bólowych i zwiększenia możliwości funkcjonalnych, ale nie likwiduje całkowicie występowania bólu. Być może zwiększenie liczby proponowanych zabiegów miałoby wpływ na wzrost skuteczność terapii.

Keywords

Year

Volume

30

Issue

2

Pages

63-74

Physical description

Dates

published
2020-01-23

Contributors

References

 • Czyrny Z. Sonographic and histological apperance of heel enthesopathy, what „ heel spurs” really are and what are their consequences. J Orthop Trauma Surg Rel Res 2010; 2(18): 23-36.
 • Boerner E, Toruń-Kotarska E, Kuciel-Lewandowska L. Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej. Acta Bio-Opt Inf Med 2009; 15(3): 230-233.
 • Lemont H, Ammirati KM, Usen N. Plantar Fasciitis A Degenerative Process (Fasciosis) Without Inflammation. J Am Podiatr Med Assoc 2003; 93(3): 234-237.
 • Łukowicz M, Weber-Rajek M, Ciechanowska K, Włodarkiewicz A. Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej. Acta Bio-Opt Inf Med 2009; 15(4): 340-343.
 • Lorkowski J, Hładki W, Galicka-Latała D, Trybus M, Brongel L. Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u kobiet z otyłością i zapaleniem rozcięgna podeszwowego. Przegl Lek 2009; 66,9: 513-518.
 • Formosa G, Smith G. Transverse frictional massage for plantar fasciitis: a clinical pilot trial. Int Musculoskelet Med 2011; 33(3): 107-114.
 • Renan-Ordine R, Alburqerque-Sendin F, Rodrigues De Souza DP, Cleland JA, De-Las-Penas CF. Effectiveness of Myofascial Trigger Point Manual Therapy Combined With a Self-Stretching. Protocol for the Management of Plantar Heel Pain: A Randomized Controlled Trial. J Orthop Sports Phys Ther 2011; 41(2): 43-50.
 • Young B, Walker M.J, Strunce J, Boyles R. A Combined Treatment Approach Emphasizing Impairment-Based Manual Physical Therapy for Plantar Heel Pain: A Case Series. J Orthop Sports Phys Ther 2014; 34(11): 725-733.
 • Johal K.S, Milner SA. Plantar fasciitis and the calcaneal spur: Fact or fiction?. J Foot Ankle Surg 2012; 18: 39-41.
 • Toumi et al.: Changes in prevalence of calcaneal spurs in men & women: a random population from a trauma clinic. BMC Musculoskel Dis 2014; 15: 87-92
 • Jasiak-Tyrkalska B. Jaworek J, Frańczuk B. Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów fizykalnych w kompleksowej fizjoterapii podeszwowej ostrogi piętowej, Fizjoter Pol 2007; 7: 145-154.
 • Koca et al. Painful plantar heel spur treatment with co-60 teletherapy: factors influencing treatment outcome. SpringerPlus 2014; 3: 21-24.
 • Koch M., Chochowska M, Marcinkowski JT. Skuteczność terapii pozaustrojową falą uderzeniową w leczeniu ostrogi piętowej. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 838-844
 • Roxas M. Plantar Fasciitis: Diagnosis and Therapeutic Considerations. Altern Med Rev 2005; 10: 83-93.
 • Prakash S, Misra A. Effect of manual therapy versus conventional therapy in patients with plantar fascilitis – a comparative study. Int J Physiother Res 2014; 2(1): 378-82.
 • Cole C, Seto C, Gazewood J, Palantar fasciitis: Evidence-Based Reviev of Diagnosis and therapy. Am Fam Physician 2005; 72(11): 2237-2242.
 • Barrett SJ, O’Malley R. Plantar fasciitis and other causes of heel pain. Am Fam Physician 1999; 59: 2200-2206.
 • Straburzyńska-Lupa A, Kornacka A. Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu tzw. ,,ostrogi piętowej” w świetle badań własnych. Ortop Traumatol Rehab 2005; 7(1): 79-86.
 • Jaźwa P, Jaźwa A, Trojan G, Panek A. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z ostrogą piętową. Young Sport Science Of Ukraine 2013; 3: 260-266.
 • Wasilewski L, Kidawa K, Fojcik E, Śliwiński Z. Analiza leczenia zmian zwyrodnieniowych tzw. „ostrogi piętowej” falą uderzeniową na materiale własnym. Kwart Ortop 2012; 1: 111-117.
 • Stuber K, Kristmanson K. Conservative therapy for plantar fasciitis: a narrative review of randomized controlled trials. J Can Chiropr Assoc 2006; 50(2): 118-133.
 • Sweeting D, Parish B, Hooper L, Chester R. The effectiveness of manual stretching in the treatment of plantar heel pain: a systematic review. J Foot Ankle Res 2011; 4: 19-31.
 • Crawford F, Snaith M. How effective is therapeutic ultrasound in the treatment of heel pain?. Ann Rheum Dis 1996; 55: 265-267.
 • Niemierzycka A, Puzyński K. Wpływ parametrów fali ultradźwiękowej na efekty zachowawczego leczenia ostrogi piętowej. ZN ALMAMER Szkoła Wyższa 2014; 2(71): 87-99.
 • Grecco MV, Brech GC, Greve JM. One-year treatment follow-up of plantar fasciitis: radial shockwaves vs. conventional physiotherapy. Clinics 2013; 68(8): 1089-1095.
 • DiGiovanni BF et al. Plantar Fascia-Specific Stretching Exercise Improves Outcomes in Patients with Chronic Plantar Fasciitis. J Bone Joint Surg 2006; 10: 1775-1781.
 • Rompe JD et al. Plantar Fascia-Specific Stretching Versus Radial Shock-Wave Therapy as Initial Treatment of Plantar Fasciopathy. J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 2514-2522.
 • Szabo G, Marcsik A, Farkas C. Results of patient information and of a therapeutic exercise program in the treatment of plantar fasciitis. Orvosi Hetilap 2010; 151(17): 698-701.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2020-volume-30-issue-2-article-39720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.