Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 30 | 2 | 49-61

Article title

Wpływ charakteru pola magnetycznego na efekty leczenia osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów - doniesienie wstępne

Content

Title variants

EN
Wpływ charakteru pola magnetycznego na efekty leczenia osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów - doniesienie wstępne

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Pole magnetyczne jest wykorzystywane w leczeniu osób z chorobami reumatycznymi w tym w reumatoidalnym zapaleniem stawów. Istotna pozostaje wciąż kwestia doboru parametrów zabiegu w celu uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju pola magnetycznego na dolegliwości i dysfunkcje występujące w obrębie ręki u osób z RZS. Materiał i metody W badaniu wzięło udział 14 osób z RZS (10 - kobiety, 4 - mężczyzn), które otrzymały skierowanie lekarskie na zabiegi magnetoterapii na okolicę rąk. Średnia wieku badanych osób wyniosła 57 lat, a średni czas trwania choroby 13 lat. Zabiegi magnetoterapii wykonywano z wykorzystaniem stałego lub pulsującego pola magnetycznego. U badanych oceniano stopień aktywności choroby, poziom niepełnosprawności (HAQ-20), stopień nasilenia i czas utrzymywania się sztywności porannej, poziom natężenia bólu (skala VAS), objętość ręki, obrzęk i sprawność funkcjonalną. Badanie wykonywano przed i po serii dziesięciu zabiegów magnetoterapii. Wyniki U wszystkich badanych osób po zabiegach odnotowano, mniejsze nasilenie i krótszy czas utrzymywania sie sztywności porannej jak też obniżony poziom bólu i ogólnej niepełnosprawności. Nie było istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupą leczoną polem stałym i impulsowym. Istotną statystycznie różnicę wykazano pomiędzy grupą leczoną polem stałym i przerywanym w zakresie, redukcji obrzęku, poprawy zakresu ruchu i siły mięśniowej ręki. Lepsze efekty odnotowano po zastosowaniu pola pulsującego. Wnioski Pole magnetyczne o charakterze pulsującym zastosowane na okolicę rąk u osób z RZS jest bardziej skuteczne w redukcji obrzęku, poprawie zakresu ruchu i siły mięśniowej ręki w porównaniu do stałego pola magnetycznego. Nie potwierdzono wpływu rodzaju pola magnetycznego na jego skuteczność w obniżaniu bólu, odczuwanej sztywności porannej i poziomu niepełnosprawności.

Keywords

Year

Volume

30

Issue

2

Pages

49-61

Physical description

Dates

published
2020-01-23

Contributors

References

 • Skalska-Izdebska R, Zwolińska J, Weres A, Zając L. Możliwości wykorzystania zmiennego pola magnetycznego w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu. Zamojskie Studia i Materiały 2006;8(3):167-73.
 • Posłuszny M. Magnetoterapia - terapia naturalna wspomożona osiągnięciami technologii. Wprowadzenie do magnetoterapii. Prakt Fizjoter Rehabil 2015;62(6):16-20.
 • Kubisz L, Werner H, Świdziński T, Hojan-Jezierska D. Pomiar parametrów zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości generowanego przez wybrany aparat do magnetoterapii. Now Lek 2010;79(3):199-203.
 • Macfarlane GJ, Paudyal P, Doherty M, Ernst E, Lewith G, MacPherson H. et.al. A systematic review of evidence for the effectiveness of practitioner-based complementary and alternative therapies in the management of rheumatic diseases: rheumatoid arthritis. Rheumatology 2012;51(9):1707-13.
 • Chmara E, Cieślewicz A. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. Farm Współcz 2010;3:15-9.
 • Richmond SJ. Magnet therapy for the relief of pain and inflammation in rheumatoid arthritis (CAMBRA): A randomized placebo-controlled crossover trial. Trials 2008;12(9):53.
 • Dortch AB, Johnson MT. Characterization of pulsed magnetic field therapy in a rat model for rheumatoid arthritis. Biomed Sci Instrum 2006;42:302-7.
 • Żurawski P, Stryła W. Efekty biologiczne oddziaływania na człowieka pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości. Probl Hig 2011;92(2):167-72.
 • Gajewski M, Rzodkiewicz P, Maśliński S, Wojtecka-Łukasik E. The role of physiological elements in future therapies of rheumatoid arthritis. III. The role of the electromagnetic field in regulation of redox potential and life cycle of inflammatory cells. Reumatologia 2015;53(4):219–24.
 • Tederko P, Krasuski M. Oddziaływanie przeciwbólowe magnesów stałych- dowody na skuteczność. Fizjoter Pol 2011;11(4):289-301.
 • Kwolek A, Drużbicki M, Bieniasz W, Zwolińska J, Przysada G. Stanowisko do badań ręki – możliwości zastosowania w rehabilitacji. Post Rehab 2011;49(1):23-28.
 • Posłuszny M. Magnetoterapia w leczeniu osób starszych. Prakt Fizjoter Rehabil 2015;67(12):59-62.
 • Gąsiorowski J, Sciepurko J. Magnetoterapia- bezpieczna alternatywa w walce z bólem. Prakt Fizjoter Rehabil 2014;48(3):32-3.
 • Johnson MT, Waite LR, Nindl G. Noninvasive treatment of inflammation using electromagnetic fields: current and emerging therapeutic potential. Biomed Sci Instrum 2004;40:469-74.
 • Giordano N, Battisti E, Geraci S, Santacroce C, Lucani B, Fortunato M. et al. Analgesic-antiinflammatory effect of a 100 Hz variable magnetic field in RA (letter). Clin. Exp Rheumatol 2000;18(2):263.
 • Skalska-Izdebska R, Fatyga P, Szczypiorowska-Goraj B, Kurach A, Pałka T. Ocena skuteczności fizykoterapii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Young Sport Science of Ukraine 2012;3:205-15.
 • Kalmus P, Pracka D, Pracki T, Szulc K, Szynkowska L, Matzkeit O. Ocena skuteczności stałego, naprzemiennego pola magnetycznego w wybranych aspektach terapii pacjentów z chorobami reumatologicznymi. Acta Balneol 2010;52(2):84-9.
 • Żurawski P, Naskręcki R, Michalak M, Jadżyn M, Stryła W, Knapczyk M. Pomiar parametrów pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości stosowanego w fizykoterapii. Fizjoter Pol 2007;7(1):45-51.
 • Kumar VS, Kumar DA, Kalaivani K, Gangadharan AC, Raju KV, Thejomoorthy P. et.al. Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats. Bioelectromagnetics 2005;26(6):431-9.
 • Chwieśko-Minarowska S, Kuryliszyn-Moskal A, Pijanowska M, Jabłońska M. The comparison of multi-waved locked system laser and low-frequency magnetic field therapy on hand function and quality of life in patients with rheumatoid arthritis - preliminary study. Acta Balneol 2014;56(4):181-4.
 • Segal NA, Toda Y, Huston J, Saeki Y, Shimizu M, Fuchs H. et.al. Two Configurations Of Static Magnetic Fields For Treating Rheumatoid Arthritis Of The Knee: A Double-Blind Clinical Trial. Arch Phys Med Rehabil 2001;82(10):1453-60.
 • Greaves CJ, Harlow TN. Exploration of the validity of weak magnets as a
 • suitable placebo in trials of magnetic therapy. Complement Ther Med 2008;16(3):177-80.
 • Eccles NK. A critical review of randomized controlled trials of static magnets for pain relief. J Altern Complement Med 2005;11(3):495-509.
 • Migut N, Kwolek A, Zwolińska J. Wpływ postępowania rehabilitacyjnego na czynność ręki u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Zamojskie Studia i Materiały 2013; 15(2):21-32.
 • Drużbicki M, Zwolińska J, Przysada G, Maj M. Assessment of hand mobility in patients with rheumatoid arthritis using a computer measurement station. Reumatologia 2013;51:133-8.
 • ICNIRP. Statement on medical magnetic resonance (MR) procedures: protection of patients. Published in: Health Phys 2009;97(3):259‐261.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2020-volume-30-issue-2-article-39719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.