Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 30 | 2 | 5-15

Article title

Wybrane czynniki wpływające na sprawność lokomocji osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego poruszających się na wózku inwalidzkim

Content

Title variants

EN
Wybrane czynniki wpływające na sprawność lokomocji osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego poruszających się na wózku inwalidzkim

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Poziom sprawności funkcjonowania po uszkodzeniu rdzenia kręgowego zależy od poziomu uszkodzenia rdzenia. Rehabilitacja osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego ma na celu jak najlepsze przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Jednym z ważnych zadań w rehabilitacji jest nauka jazdy na wózku inwalidzkim, który dla większości osób staje się jedynym środkiem lokomocji. Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników, takich jak: wiek, płeć, czas jaki upłynął od wystąpienia urazu, poziom uszkodzenia rdzenia kręgowego, uczestnictwo w obozach Aktywnej Rehabilitacji oraz poziom aktywności fizycznej na sprawność lokomocji na wózku osób po urazie rdzenia kręgowego. Materiał i metody badaniami objęto 55 osób po całkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego (39 mężczyzn i 16 kobiet poruszających się na wózkach aktywnych), w wieku od 19 do 59 lat. Obszar uszkodzenia rdzenia oceniono na podstawie subiektywnej klasyfikacji ASIA. Poziom sprawności jazdy na wózku oceniano Testem Techniki Jazdy na wózku inwalidzkim wg Tasiemskiego (ocena wykonania 14 zadań uwzględniających bariery architektoniczne). Wyniki większość badanych (n=28) uzyskała wynik „średni” z testu, 16 osób poziom „niski”, a 11 poziom „wysoki”. Badane kobiety uzyskały co najwyżej poziom „średni”. Wyłącznie mężczyźni (n=11) uzyskali „wysoki” poziom sprawności. Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy sprawnością poruszania się na wózku a poziomem uszkodzenia rdzenia kręgowego. Zaobserwowano, że osoby młodsze oraz codziennie uprawiające sport uzyskały lepsze wyniki testu. Wnioski Wiek badanego wpływał na sprawność lokomocji na wózku inwalidzkim. Kobiety charakteryzowały się gorszą sprawnością lokomocji na wózku w porównaniu do mężczyzn. Podejmowanie systematycznej aktywności sportowej w znaczący sposób wpływało na możliwości lokomocyjne badanych osób.

Keywords

Year

Volume

30

Issue

2

Pages

5-15

Physical description

Dates

published
2020-01-23

References

 • Pasek T, Pasek J, Sieroń-Stołtny K, Sieroń A. Znaczenie wybranych dyscyplin sportowych w rehabilitacji osób z urazowymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Med Sport 2010;6(26):71-7.
 • Chang FH, Wang YH, Jang Y, Wang CW. Factors associated with quality of life among people with spinal cord injury: application of the International Classification of Functioning, Disability and Health model. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(12):2264-70.
 • Heinemann AW, Magasi S, Hammel J et al. Environmental factors item development for persons with stroke, traumatic brain injury, and spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2015;96(4):589-95.
 • Furmaniuk L, Cywińska-Wasilewska G. Ocena wpływu obozów Aktywnej Rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób z tetraplegią. Post Rehab 2012;2:51-6.
 • Radzimińska A, Kos A, Bułatowicz I i wsp. Pływanie jako forma aktywnej rehabilitacji osób z urazem rdzenia kręgowego na wysokości C7. J Health Sci 2013;3(11):233-42.
 • Kwolek A, Pacześniak-Jost A, Samojedna-Kobosz A. Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Post Rehab 2004;4(16):17-24.
 • Tederko P, Limanowska H, Krasuski M, Kiwerski J. Trudności w adaptacji do wózka inwalidzkiego osób we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego. Ortop Traumatol Rehab 2006;8(6):672-9.
 • Frydlewicz-Bartman E, Rykała J. Rola regularnego usprawniania sportu w życiu osób po urazie rdzenia kręgowego. Prz Med Uniwe Rzesz 2009;4(7):399-404.
 • Tasiemski T. Testy samoobsługi i techniki jazdy na wózku jako elementy diagnostyki funkcjonalnej osób z urazem kręgosłupa. Post Rehab 1998;12:93-104.
 • Plinta R, Saulicz E, Sobiecka J, Knapik A, Myśliwiec A. Uprawianie sportu na wózkach jako czynnik poprawiający zdolności lokomocyjne osób niepełnosprawnych. Ann UMCS Sec D 2005;15:374-7.
 • Barile A, Limbucci N, Splendiani A, Gallucci M, Masciocchi C. Spinal injury in sport. Eur J Radiol 2007;62:68–78.
 • Harvey L. Physiotherapy rehabilitation for people with spinal cord injuries.
 • J Physiother 2016;62:4–11.
 • Riggins MS, Kankipati P, Oyster ML, Cooper RA, Boninger ML. The relationship between quality of life and change in mobility 1 year post injury in individuals with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2011;92(7):1027-33.
 • Fliess-Douer O, Vanlandewijck YC, van der Woude LH. Reliability and validity of perceived self-efficacy in wheeled mobility scale among elite wheelchair-dependent athletes with a spinal cord injury. Disabil Rehabil 2013;35(10):851-9.
 • Hinrichs T, Lay V, Arnet U et al. Age-related variation in mobility independence among wheelchair users with spinal cord injury: A cross-sectional study. J Spinal Cord Med 2015:1.
 • Józefowski P, Bolach E. Wpływ obozu Aktywnej Rehabilitacji na przewidywaną satysfakcję z życia osób z tetraplegią. Fizjoterapia 2011;19(3):28-39.
 • Fliess-Douer O, Van Der Woude L, Vanlandewijck Y. Test of Wheeled Mobility (TOWM) and a short wheelie test: a feasibility and validity study. Clin Rehabil 2013;27(6):527-37.
 • Lemay V, Routhier F, Noreau L, Phang SH, Ginis KA. Relationships between wheelchair skills, wheelchair mobility and level of injury in individuals with spinal cord injury. Spinal Cord 2012;50(1):37-41.
 • Kędziora P, Lizis P, Znojek–Tymborowska J, Hagner-Derengowska M, Szczygielska-Babiuch A. Wpływ aktywnej rehabilitacji na sprawność samoobsługi i lokomocji osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. J Health Sci 2012;4:271-82.
 • Kamińska-Gwóźdź E, Lewicki R, Studnicki R i wsp. The effect of foundation for active rehabilitation camps on psychophysical state following spinal cord injury. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):43-52.
 • Teeter L, Gassaway J, Taylor S et al. Relationship of physical therapy inpatient rehabilitation interventions and patient characteristics to outcomes following spinal cord injury: the SCIRehab project. Spinal Cord Med 2012;35(6):503–26.
 • Ackerman P, Morrison SA, McDowell S, Vazquez L. Using the Spinal Cord Independence Measure III to measure functional recovery in a post-acute spinal cord injury program. J Spinal Cord Med 2010;48(5):380–87.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2020-volume-30-issue-2-article-39715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.