Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 30 | 1 | 11-17

Article title

Functional fitness and body composition of active older women in different age categories

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction Physical activity is one of the basic elements that affect functional performance and body composition. The age may result in adverse changes in these parameters. The study aimed to compare the functional fitness and body composition in physically active women over 60 years old in different age groups and determine the relationship between those two components. Material and methods The study participants attended gymnastic classes at the University of Third Age of Warsaw University of Technology. A total of 39 women were examined in three age categories - 60-64 years (13 women), 65-69 years (13 women), 70-74 years (13 women). The study used the Senior Fitness Test (SFT) to assess functional fitness. Body composition was tested using a device Tanita BC 420. Results Statistical analysis showed no statistically significant (p≤0.05) differences in functional fitness and body composition between women of different age groups. A statistically significant negative correlation was found for Back Scratch test with BMI and percentage of body fat and a positive with muscle mass. Additionally, 8-ft up-and-go test positively correlated with BMI and percentage of body fat and negatively with muscle mass. Conclusions Regular physical activity allows to maintain the level of functional fitness in older women. Element requiring additional commitment are flexibility exercises. The study confirmed the relationship between body composition and functional fitness of older women.

Keywords

Year

Volume

30

Issue

1

Pages

11-17

Physical description

Dates

published
2020-01-23

Contributors

References

 • GUS. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Departament badań demograficznych, Główny Urząd Statystyczny, 2009.
 • Derejczyk J, Bień B, Kokoszka-Paszkot J, Szczygieł J. Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy-czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? Gerontol Pol 2008; 16: 149-159.
 • Grabara M, Borek Z. Niektóre aspekty uczestnictwa w rekreacji ruchowej w opinii aktywnych fizycznie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Turystyka i Rekreacja 2011; 7: 115-120.
 • Kozieł D, Kaczmarczyk M, Naszydłowska E, Gałuszka R. Wpływ kształcenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych. Stud Med 2008; 12: 23-28.
 • Górna J, Szopa J. Rekreacyjne ćwiczenia jogi w kształtowaniu zdrowego stylu życia. [w:] Gaworecki W, Mroczyński Z (red.) Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Wydawca Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2008; 492-499.
 • Gronek P, Kubicka M, Brzozowska AH, Gronek J, Szulc M, Kaczorowska-Masny J. Zainteresowanie osób powyżej 50. roku życia wybranymi formami aktywności ruchowej. [w:] Szeklicki R, Maciaszek J, Osiński W (red.) Aktywność i sprawność fizyczna w edukacji, sporcie i promocji zdrowia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012; 35-48.
 • Makuła W. Aktywność fizyczna seniorów polskich, czeskich i brytyjskich. Post Rehab 2009; 4: 61-69.
 • Rikli RE, Jones CJ. Development and validation of a functional fitness test for community residing older adults. J Aging Phys Act 1999; 7: 129–161.
 • Varela S, Ayan C, Cancela JM. Batteries assessing health related fitness in the elderly: a brief review. Eur Rev Aging Phys Act 2008; 5: 97–105.
 • Creel G, Light K, Thigpen M. Concurrent and construct validity of scores on the timed movement battery. Phys Ther 2001; 81: 790–798.
 • Roszkowski W, Chmara-Pawlińska R. Somatometria osób starszych jako wskaźnik stanu odżywienia. Roczn PZH 2000; 4: 399-408.
 • Socha M, Bolanowski M, Jonak W, Lewandowski Z. Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u mężczyzn w starszym wieku. Endokr, Otyłość i Zab Przem Mat 2007; 4: 73-78.
 • Janssen HCJP, Samson M, Verhaar HJJ. Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly people. Am J Clin Nutr 2002; 4: 611-615.
 • Strzelecki A, Ciechanowicz R, Zdrojewski Z. Sarkopenia wieku podeszłego. Gerontol Pol 2011; 3-4: 134-145.
 • Stawarska A, Tokarz A. Żywienie a choroby wieku podeszłego. Farm Pol 2006; 62: 517-525.
 • Shin H, Panton LB, Dutton GR, Ilich JZ. Relationship of Physical Performance with Body Composition and Bone Mineral Density in Individuals over 60 Years of Age: A Systematic Review. J Aging Res 2011; 23: 191896. doi: 10.4061/2011/191896.
 • Rikli RE, Jones CJ. Senior fitness test manual, Human Kinetics 2013.
 • Zieliński W, Wieliński D. Normy sprawności fizycznej populacji polskiej od 65. roku życia. [w:] Maciaszek J, Szeklicki R, Osiński W (red.) Aktywność fizyczna w wieku starszym w badaniach naukowych (potrzeby i korzyści). Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012; 153-165.
 • Sierpowska A, Ciechanowicz I, Cywinska-Wasilewska G. Functional fitness assessment among elderly women (60+) participating in yoga or swimming exercises. Stud Phys Cult Tourism 2006;13: 81–83.
 • Skalska A. Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011;1:50-59.
 • Kyle UG, Genton L, Hans D, i wsp. Total body mass, fat mass, fat-free mass, and skeletal muscle in older people: cross-sectional differences in 60-year-old persons. J Am Geriatr Soc 2001;49(12):1633-1640.
 • Ignasiak Z, Dąbrowska G, Żurek G. Poziom otłuszczenia u kobiet starszych – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnych i nieaktywnych ruchowo. Antropomotoryka 2007; 37: 67-73.
 • Babiarczyk B, Turbiarz A. Body Mass Index in elderly people - do the reference ranges matter? Prog Health Sci 2012; 2: 58-67.
 • Zdrodowska A, Wiszomirska I, Niemierzycka A, Czajkowska A, Magiera A, Słoń A. Sprawność fizyczna kobiet po 60 roku życia uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Post Rehab 2012;3:19-25.
 • Chang CI, Huang KC, Chan DC, i wsp. The impacts of sarcopenia and obesity on physical performance in the elderly. Obes Res Clin Pract 2015; 9(3): 256-265.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2020-volume-30-issue-1-article-39710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.