Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 31 | 3 | 71-86

Article title

Funkcjonalny zespół górnego otworu klatki piersiowej

Content

Title variants

EN
Functional Thoracic Outlet Syndrome

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zespół Górnego Otworu Klatki Piersiowej (Thoracic Outlet Syndrom, TOS) jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych mieszanych zespołów uciskowych (naczyniowo-nerwowych) zarówno ze względu na trudności diagnostyczne jak i brak ogólnie przyjętych standardowych algorytmów postępowania. Ocenia się, iż ta jednostka chorobowa występuje u 10 na 100 000 osób, a w obrazie klinicznym odnotowuje się przewagę objawów naczyniowych nad neurogennymi. W pracy przedstawiono patogenezę funkcjonalnej odmiany zespołu uwzględniając współczesne doniesienia związane z efektami obecnie podejmowanych kierunków postępowania leczenia zachowawczego. Przytoczono argumentację dotyczącą znaczenia poprawnej diagnostyki i wynikającej z niej możliwości zindywidualizowania terapii zgodnej z aktualnie preferowanymi kierunkami postępowania rehabilitacyjnego funkcjonującymi w dostępnej literaturze, jak również wynikającej z własnych wieloletnich doświadczeń.
EN
Thoracic Outlet Syndrome (TOS) is one of the most controversial compression (vascular and neurogenic) syndromes both due to the fact it is difficult to diagnose and because of the lack of generally accepted standard procedures. It is estimated that this condition occurs in 10 out of 100 000 people, while clinical examinations reveal that arterial symptoms are more common than neurogenic ones. This work presents a pathogenesis of the functional type of the syndrome with regard to contemporary studies analysing the effects of currently applied forms of conservative treatment. The study presents arguments concerning the significance of proper diagnosis which makes it possible to individualise the therapy according to current trends in rehabilitation mentioned in the available literature and resulting from the authors’ own experience.

Year

Volume

31

Issue

3

Pages

71-86

Physical description

Dates

published
2018-01-30

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2018-volume-31-issue-3-article-31940
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.