PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 31 | 3 | 29-40
Article title

Wpływ refleksoterapii na dolegliwości bólowe stawów i niepełnosprawność chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych

Content
Title variants
EN
The effects of reflexology on joint pain and disability in patients with osteoarthritis of the hip joints
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp Choroba zwyrodnieniowa jest jedną z najczęstszych chorób stawów i dotyka znaczny odsetek osób w wieku podeszłym. Refleksoterapia jest metodą polegającą na stosowaniu odpowiedniej techniki uciskowej na punkty zlokalizowane m.in. na stopach. Celem pracy była ocena wpływu refleksoterapii stóp na dolegliwości bólowe i aktywność życiową osób z chorobą zwyrodnieniową. Materiał i metody Badania zostały przeprowadzone na 20-osobowej grupie 16 kobiet i 4 mężczyzn w wieku 41-76 lat, którzy cierpieli na chorobę zwyrodnieniową stawów. Narzędziami badawczymi były dwa zaprojektowane kwestionariusze ankiety zawierające skalę NRS oraz kwestionariusz WOMAC. Badania zostały przeprowadzone przed zabiegami refleksologii i po serii 8 zabiegów. Wyniki Po terapii zaobserwowano poprawę średniego wyniku uzyskanego w formularzu WOMAC. Stwierdzono również zmniejszenie intensywności dolegliwości bólowych, oraz poprawę funkcji. Zastosowana terapia wpłynęła na zmniejszenie liczby przyjmowanych tabletek przeciwbólowych (p=0.006). Poprawiła się także jakość snu. Wnioski Refleksoterapia w opinii badanych osób jest skuteczną metodą przeciwbólową, ponieważ zauważono u nich zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych. Refleksoterapia wpływa na wzrost aktywność pacjentów oraz ograniczenie przyjmowania leków przeciwbólowych.
EN
Introduction Osteoarthritis (OA) is one of the most common joint disorders and affects a significant percentage of the elderly. Reflexology is a therapeutic method of applying appropriate compression technique to pressure points located, for instance, on feet. The aim of this study was to evaluate the impact of foot reflexology treatment on pain and vitality level in persons with osteoarthritis. Material and methods The study was conducted on a group 20 individuals (16 women and 4 men) aged 41-76, who suffered from osteoarthritis. Two questionnaires (surveys), i.e. the NRS scale and the WOMAC questionnaire, were the research tools applied in the study. The study was conducted prior to the therapy and after a series of 8 sessions. Results After the treatment, the researchers observed an improvement in average results obtained in the WOMAC questionnaire. Moreover, the respondents reported a reduction in pain intensity and improvement in functionality. The applied treatment effectively reduced the intake of pain medications by the surveyed individuals (p = 0.006). The respondents also reported improvement in the quality of sleep. Conclusions According to the individuals surveyed, reflexology is an effective analgesic method, as a notable reduction in pain severity was observed. Reflexology increases the activity of patients and reduces the intake of pain medications.
Year
Volume
31
Issue
3
Pages
29-40
Physical description
Dates
published
2018-01-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2018-volume-31-issue-3-article-31937
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.