PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(6) | 31-39
Article title

Szczepionki nieswoiste – miejsce w immunostymulacji pacjentów z nawrotowymi zakażeniami dróg oddechowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Nawracające zakażenia dróg oddechowych u dzieci są najczęstszym powodem wizyt ambulatoryjnych. Ze względu na ich przewlekły charakter, częste stosowanie antybiotyków oraz niebezpieczeństwo powikłań – są istotnym problemem klinicznym. Duże nadzieje wiąże się obecnie z możliwością stosowania immunostymulacji jako prewencji tych zakażeń. W pracy omówiono najważniejsze metody stymulacji układu odporności u dzieci. W świetle dotychczasowych doniesień poddano ocenie dotychczasowe efekty stosowania tego typu terapii.
Year
Volume
Pages
31-39
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fbcc4253-65be-34ca-92da-648bf739a3c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.