PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(3) | 36-39
Article title

Zasady kontroli chorych na raka piersi po przeprowadzonym leczeniu radykalnym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Program kontroli po leczeniu radykalnym stanowi niezbędny element kompleksowej opieki nad chorymi z rakiem piersi. Z uwagi na fakt, że jest to najczęstszy nowotwór u kobiet w Polsce i na świecie, prawidłowo prowadzony follow-up ma istotne znaczenie nie tylko w wymiarze klinicznym, lecz także ekonomicznym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono najbardziej aktualne zalecenia dotyczące programu kontroli w tej grupie chorych. Jego podstawowym celem jest wczesne wykrycie wznowy miejscowej lub raka drugiej piersi, obserwacja późnych powikłań po leczeniu, a także stworzenie wielodyscyplinarnej infrastruktury, która pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby i zminimalizowanie następstw fizycznych, psychicznych i społecznych związanych z przebytym leczeniem.
Year
Volume
Pages
36-39
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fa0e0582-b5b5-367a-bf37-4796037dff0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.