PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(1) | 51-58
Article title

Dysfagia jako problem interdyscyplinarny. Trudności diagnostyczne dysfagii w przebiegu wrodzonej wady naczyniowej pod postacią prawostronnego łuku aorty z lewostronną atreria lusoria (opis przypadku)

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Dysfagia jest niedocenianym problemem zdrowotnym, jednocześnie będąc stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Dysfagia u młodych dorosłych jest rzadka i rzadko opisywana. Wady naczyniowe należą do znacznie rzadszych przyczyn dysfagii niż patologie strukturalne układu pokarmowego, zmiany jatrogenne czy przyczyny neurologiczne. W pracy przedstawiono przypadek 21-letniej kobiety z narastającą dysfagią w przebiegu wrodzonej wady naczyniowej pod postacią prawostronnego łuku aorty z towarzyszącym nieprawidłowym przebiegiem lewej tętnicy podobojczykowej uciskającej na przełyk. W pracy zwrócono uwagę na późną symptomatologię wady wrodzonej, przyczyny długotrwałego procesu diagnostycznego, rolę badania laryngologiczno-foniatrycznego w wykluczeniu przyczyn ustno- -gardłowych. Przedstawiono diagnostykę różnicową oraz możliwości postępowania leczniczego.
Year
Volume
Pages
51-58
Physical description
Dates
published
2018-03-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f7dd3038-30f6-32a8-a211-420dda96c5a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.