PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(4) | 5-10
Article title

Wzmocnienie zespolenia wątrobowo-jelitowego więzadłem obłym wątroby może być korzystne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Wyciek żółci i zwężenie stanowią poważne powikłania zespolenia wątrobowo-jelitowego (hepaticojejunostomy; HJ). Dane wskazują, że użycie więzadła obłego wątroby (ligamentum teres hepatis; LTH) do wzmocnienia HJ może okazać się korzystne. W badaniu oceniono możliwość zastosowania tej metody. Metody: Oceniono HJ wytworzone w okresie 2 lat (pomiędzy czerwcem 2014 roku. i majem 2016 roku) wzmocnione LTH. W ocenie wyników operacyjnych wzięto pod uwagę: trudności techniczne, utratę krwi, czas poświęcony na wypreparowanie płata i wzmocnienie HJ. W ocenie wyników pooperacyjnych uwzględniono: wyciek żółci i zwężenie zespolenia. Wyniki: Czterdziestu jeden pacjentów (27 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku od 2 do 79 lat (mediana wieku 61 lat) zostało poddanych wytworzeniu HJ wzmocnionej LTH. W 27 przypadkach z powodu raka głowy trzustki / brodawki Vatera, w 4 przypadkach na skutek torbieli dróg żółciowych, w 4 przypadkach w konsekwencji przewlekłego zapalenia trzustki, w 3 przypadkach z powodu raka pęcherzyka żółciowego, w 3 – łagodnego zwężenia dróg żółciowych. Czas poświęcony na wypreparowanie płata LTH i wzmocnienie HJ, dzięki łatwości technicznej zabiegu, wynosił poniżej 10 minut. Nie obserwowano utraty krwi w czasie wytwarzania płata. U jednego pacjenta (2,5%) rozpoznano przeciek żółci stopnia A po zabiegu radykalnej cholecystektomii. W okresie obserwacji (mediana 18 miesięcy, zakres – od 6 miesięcy do 2 lat) nie obserwowano żadnego zwężenia. Wnioski: Zastosowanie LTH dla wzmocnienia HJ może być korzystne w zmniejszaniu / ograniczaniu częstości przecieku żółci i zwężenia zespolenia.
Year
Volume
Pages
5-10
Physical description
Dates
published
2017-09-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f7348bc6-ea4c-3756-9fd3-2d255d18d2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.