PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(2) | 187-192
Article title

Choroba kociego pazura u 9-letniej pacjentki – opis przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Choroba kociego pazura to zoonoza wywołana przez Gramm-ujemne bakterie Bartonalla henselae lub Bartonella qiuntana, na skutek zadrapania przez zwierzę-nosiciela, najczęściej kota. Choroba najczęściej początkowo przebiega bez objawów ogólnych, ograniczając się do objawów miejscowych w miejscu zadrapania: grudka zapalna, zaczerwienienie, obrzęk. W ciągu około 2 tygodni pojawiają się objawy ogólne typu: wysoka gorączka oraz miejscowa limfadenopatia z tendencją do powstawania przetok skórnych ponad zajętymi węzłami chłonnymi. W pracy przedstawiono przypadek 9-letniej pacjentki leczonej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. Pacjentka pierwotnie skierowana z powodu utrzymującego się nacieku zapalnego i limfadenopatii w okolicy podżuchwowej prawej jako konsekwencja zębopochodnego stanu zapalnego związanego z zębami mlecznymi. Leczona chirurgicznie bez poprawy stanu miejscowego. W procesie diagnostycznym wykonano biopsję powiększonego węzła chłonnego grupy podżuchwowej prawej. W ocenie histopatologicznej obraz pobranego materiału sugerował chorobę kociego pazura. Pacjentkę skierowano na dalsze leczenie na oddział chorób zakaź- nych, gdzie serologicznie potwierdzono chorobę kociego pazura i podjęto leczenie farmakologiczne z dobrym rezultatem.
Year
Volume
Pages
187-192
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f6c81d99-db77-35dc-bf6b-2708e32970fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.