Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 18-24

Article title

Rozwój kontroli posturalnej u dzieci zdrowych od 6. do 17. roku życia. Część II Ocena kontroli posturalnej w teście badania granic stabilności (LOS) u dzieci w wieku 6–17 lat

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: O utrzymaniu równowagi w warunkach dynamicznych decydują: zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się bodźce zewnętrzne, szybkie i precyzyjne przemieszczanie ciała w dowolnym kierunku i utrzymanie przy tym środka ciężkości nad podstawą podparcia. Test określający granice stabilności (LOS) wnosi informacje o stanie dynamicznej równowagi w pozycji stojącej.
Cel pracy: Ocena równowagi dynamicznej w wieku rozwojowym.
Materiał: 127 zdrowych otoneurologicznie dzieci (65 dziewczynek i 62 chłopców) w wieku od 6 do 17 lat, które podzielono na 6 grup wiekowych.
Metoda: U wszystkich dzieci przeprowadzono test LOS (posturograf VSR Balance Master NeuroCom) z rejestracją: czasu reakcji (RT), prędkości wychylenia środka ciężkości (MVL), pierwszego punktu końcowego (EPE), maksymalnego wychylenia środka ciężkości do celu (MXE) i kontroli kierunku (DCL).
Wyniki: W wieku 6–7 lat zaobserwowano nie w pełni wykształconą strategię skokową oraz mechanizm wzrokowego sprzęże-nia zwrotnego w kontroli środka ciężkości. Wszystkie badane parametry były istotnie gorsze u dzieci w wieku 6–9 lat. Po tym okresie odnotowano: znamienną poprawę w zakresie czasu reakcji i wartości MVL, bez istotnych zmian w kolejnych grupach wiekowych, istotny wzrost DCL i EPE do 13. roku życia, MXE do 12. roku życia. Nie stwierdzono istotnych różnic parametrów ze względu na płeć.
Wnioski: (1) Test LOS wykazał znacząco niższy rozwój w zakresie równowagi dynamicznej u dzieci w wieku 6–9 lat;(2) w badaniu odnotowano znamienną poprawę wszystkich parametrów do 13. roku życia, bez względu na płeć, co przemawia za zakończeniem rozwoju badanej funkcji w tym okresie.

Year

Volume

Pages

18-24

Physical description

Dates

published
2020-02-20

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f510cae6-24a5-3f34-a6e3-e5d430a35fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.