Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(1) | 17-21

Article title

Zastosowanie kwestionariuszy RSI i RFS w polskiej wersji językowej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Kwestionariusze RSI oraz RFS są podstawowymi i powszechnie przyjętymi metodami wstępnej diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego (LPR). Jednakże, mierzą one jedynie objawy, które mogą, lecz nie muszą współwystępować z LPR. Ocena nasilenia tych objawów jest określana albo samodzielnie przez pacjenta (w tym przypadku ma zastosowanie kwestionariusz RSI Reflux Symptoms Index – Skala Dolegliwości Refluksowych), bądź też przez lekarza specjalistę (w tym przypadku stosujemy RFS Reflux Finding Score – Skala Patologii Refluksowej RFS). Tym samym, wynik zastosowanych ankiet może w znaczącym stopniu zależeć od badanej populacji ‒ jej cech demograficznych, jak i kulturowych; stopnia rozumienia pojęć medycznych użytych w tych kwestionariuszach; oraz kwestii językowych i wybranego tłumaczenia. W przypadku polskich wersji tych kwestionariuszy brak jest rzetelnej analizy ich spójności oraz tego, czy spełniają zamierzony cel. Przeprowadzone przez nas badania na grupie 84 pacjentów świadczą o tym, iż mamy do czynienia co najmniej z jednym z powyższych problemów. W związku z tym, aby kwestionariusze te były wiarygodne i użyteczne w diagnostyce, konieczna jest formalna walidacja ich tłumaczenia oraz wykonanie badań na grupach referencyjnych.

Year

Volume

Pages

17-21

Physical description

Dates

published
2018-10-10

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f44a97a7-649c-3f97-b14f-73dedccc9c39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.