PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(2) | 5-10
Article title

Skuteczne i niepowikłane zabiegi plastyki przepukliny pachwinowej u starszych pacjentów – przesłanie anestezjologa do chirurga ogólnego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Starszym pacjentom często odradza się leczenie operacyjne, ponieważ ryzyko wystąpienia powikłań okołooperacyjnych rośnie wraz z wiekiem. Cel. Chcieliśmy ocenić chorobowość i śmiertelność u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, operowanych z powodu przepukliny pachwinowej w trybie planowym lub pilnym w jednym ośrodku, z uwzględnieniem rodzaju i ciężkości powikłań. Metody. W badaniu oceniano wszystkich pacjenci w wieku powyżej 75 lat, którzy byli operowani z powodu przepukliny pachwinowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2003-2015. Zebrano szczegółowe informacje dotyczące demografii, trybu przyjęcia, rodzaju zabiegu, zastosowanego znieczulenia i 30-dniowych wyników leczenia. W przebiegu pooperacyjnym oceniano pojawienie się powikłań internistycznych lub chirurgicznych, ponowne przyjęcia do szpitala oraz śmiertelność wewnątrzszpitalną. Wyniki. Łącznie 132 pacjentów w wieku powyżej 75 lat było operowanych z powodu przepukliny pachwinowej, w tym 16 (12.1%) w trybie pilnym i 116 (87.9%) w trybie planowym. U osiemnastu pacjentów (13.6%) wystąpiły powikłania, 8 (50%) w grupie przyjęć ostrych i 10 (8.6%) planowych. W grupie przyjęć ostrych poważne powikłania (Clavien-Dindo 4) były częste, podczas gdy w grupie przyjęć planowych nasilenie powikłań nie różniło się istotnie pomiędzy powikłaniami internistycznymi i chirurgicznymi (Clavien-Dindo – mediana 2, p=0,6084) i sklasyfikowano je jako łagodne (Clavien-Dindo 1-2). Jedyny zgon nastąpił w grupie przyjęć ostrych. Wnioski. Plastyka przepukliny pachwinowej może być bezpieczna i skuteczna u starszych pacjentów, jeśli jest przeprowadzona w trybie planowym i w znieczuleniu regionalnym. Kluczowym elementem zmniejszania ryzyka powikłań jest szczegółowe badanie pacjenta przed zabiegiem oraz identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka związanych ze współistniejącymi chorobami. Główny wniosek: Plastyka przepukliny u pacjentów w wieku ponad 65 jest zabiegiem związanym z niskim ryzykiem powikłań, pod warunkiem wykonywania w trybie planowym.
Year
Volume
Pages
5-10
Physical description
Contributors
author
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ee60a7eb-839f-3282-809c-81638e590b85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.