PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(6) | 1-6
Article title

Chirurgiczne leczenie gruźlicy układu moczowo-płciowego: doświadczenie własne i przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Gruźlica układu moczowo-płciowego jest jedną z najczęstszych postaci gruźlicy pozapłucnej. Z uwagi na zróżnicowanie obrazu klinicznego i rozbieżności w badaniach diagnostycznych, pacjenci zazwyczaj zgłaszają się do leczenia na późnym etapie choroby i – w konsekwencji – duża liczba z nich wymaga interwencji chirurgicznej.
Cel: Celem niniejszego badania jest dokonanie retrospektywnej analizy roli operacji chirurgicznych w leczeniu gruźlicy układu moczowo-płciowego.
Materiały i metoda: W badaniu udział wzięli wszyscy pacjenci zdiagnozowani w naszym ośrodku w kierunku gruźlicy moczowo-płciowej w okresie od października 2017 r. do września 2019 r. W analizach uwzględniono: sposób prezentacji, czas trwania objawów, przeprowadzone badania, zastosowane leczenie i dalsze działania.
Wyniki: W grupie 25 chorych, u których stwierdzono gruźlicę układu moczowo-płciowego (GUTB), znalazło się 15 (60%) mężczyzn i 10 (40%) kobiet. Średni wiek w momencie prezentacji wynosił 40,84 lat. Dziewiętnaścioro (76%) pacjentów poddano interwencji chirurgicznej, przy czym u wielu wymagany był więcej niż jeden zabieg chirurgiczny. Procedurę rekonstrukcyjną wykonano u siedmiu osób. Przy medianie obserwacji kontrolnej wynoszącej 12 miesięcy wszyscy pacjenci są w dobrym stanie zdrowia, bez nawrotów choroby.
Wniosek: Leczenie chirurgiczne w połączeniu z terapią przeciwgruźliczą stanowi klucz do postępowania w przypadkach GUTB przebiegających z uszkodzeniami strukturalnymi. Sam zabieg chirurgiczny może jednak mieć charakter ablacyjny lub rekonstrukcyjny, zależnie od różnorodnych czynników omówionych w niniejszym badaniu. Zabieg pozwala na zachowanie lub przywrócenie optymalnej czynności układu moczowo-płciowego dotkniętego zakażeniem prątkami gruźlicy.
Year
Volume
Pages
1-6
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ed0aa236-0dc1-34b0-894c-0510d631755d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.