PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8(2) | 18-24
Article title

Ocena przestrzegania zasad higieny i emisji głosu przez nauczycieli

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym najczęściej obserwuje się u nauczycieli. Wśród przyczyn ich występowania wymienia się przede wszystkim nieprawidłową emisję głosu i zaniedbywanie jego higieny. Cel: Zamierzeniami niniejszej pracy są: (1) ocena przestrzegania zasad higieny i emisji głosu przez nauczycieli, przedstawienie: (2) różnic między odpowiedziami nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, (3) zależności między udzielanymi odpowiedziami a wiekiem, stażem pracy i tygodniową liczbą przepracowanych godzin, a także (4) określenie, które zasady higieny i emisji głosu są przestrzegane przez badanych w największym, a które w najmniejszym stopniu. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 90 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, 68 kobiet i 22 mężczyzn o średnim wieku 39,5 ± 10,9 (zakres: 23–59 lat). Do jego przeprowadzenia posłużył specjalnie przygotowany kwestionariusz oraz metryczka, w której badani podawali swoje: wiek, miejsce i staż pracy oraz tygodniową liczbę godzin pracy głosem. Wyniki: Nauczyciele udzielili odpowiedzi potwierdzających podstępowanie zgodne z zasadami higieny i emisji głosu średnio na połowę pytań. Stwierdzono zależność między miejscem pracy i wiekiem a stopniem przestrzegania interesujących nas zasad. W najmniejszym stopniu nauczyciele zwracali uwagę na reguły związane z aktywnością fizyczną, spożyciem wody, a także emisją głosu podczas infekcji i w hałasie. Wnioski: Badania potwierdziły konieczność szkolenia nauczycieli z zakresu higieny i emisji głosu.
Year
Volume
Pages
18-24
Physical description
Dates
published
2019-04-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-eacceff8-f412-35d6-a95f-dee7da176554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.