PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(3) | 38-42
Article title

Torbiel ogonowo-jelitowa i niezwykle rzadki przypadek torbieli ogonowogonowo-jelitowej z obecnością raka gruczołowego, śluzowego u 73-letniej kobiety leczonej jako ropniak pośladka z przetoką

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorzy przedstawiają u 73 letniej kobiety torbiel ogonowo-jelitową przestrzeni pozaodbytniczej, która uległą zezłośłiwieniu. Już w trzecim roku życia była leczona, jako przetoka ropna pośladka prawego, która się okresowo uaktywniała. W 2016roku zgłosiła się do Poardni Chirurgicznej w Gorlicach z olbrzymim ropniakiem pośladka prawego z przetoką ropną . Na oddziale chirurgicznym w Gorlicach operacyjnie usunieto ropniak o ścianach dobrze ukształtowanych razem z przetoką. Torbiel zawierała ponad litr ropy. Po wygojeniu w bliźnie pojawiłą się przetoka śluzowa .Badaniem histologicznym rozpoznano retrocecal cyst hamartoma z komórkami mucinos adenocarcinoma. W czasie następonego pobytu chorej w szpitalu po wykonaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono resztkowa zmianę w okolicy przedkrzyżowej sięgająca do trzeciego kręgu krzyżowego. Zmianę usunięto radykalnie potwierdzoną badaniem histopatologicznym. U chorej nawrotu nie zaobserwowano.
Year
Volume
Pages
38-42
Physical description
Dates
published
2019-03-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e746ddfa-13ff-3b37-9dc7-e26fd43f32f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.