PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(3) | 26-32
Article title

Wskazania i długofalowe wyniki otwartej rynoplastyki powiększającej z użyciem autogennego, L-kształtnego wszczepu chrząstki żebra- doświadczenia chirurga plastycznego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Przedstawiono doświadczenie chirurga plastycznego w otwartej rynoplastyce augmentacyjnej z zastosowaniem autogennych L-kształtnych wszczepów chrząstki żebra, a także długofalowe wyniki rezultatów klinicznych. Podkreślono istotne kroki operacyjne i omówiono zalecenia dotyczące opieki okołooperacyjnej, które są wymagane do optymalizacji rezultatu.
Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej oceny 11 rynoplastyk otwartych powiększających przeprowadzonych w latach 2008–2016. Do wskazań zaliczono deformację w postaci nosa siodełkowatego: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (n = 7), nawracające zapalenie wielochrząstkowe (n = 1), pourazowe zapadanie nosa (n = 1), zaawansowaną westernizację nosa (n = 2). Długofalowe wyniki zgłaszane przez pacjentów oceniano za pomocą specjalnego kwestionariusza.
Wyniki: U wszystkich pacjentów zaobserwowano wyraźną poprawę ułożenia nosa, a także jego kształtu i funkcji. Nie stwierdzono ani ekspozycji chrząstki, ani jej wypaczenia, resorpcji oraz nawracających deformacji. U jednego z pacjentów przeszczep grzbietowy uległ złamaniu podczas zabiegu okulistycznego przeprowadzonego po dwóch latach od pierwotnej operacji. Deformacja ta została jednak skorygowana ponownie za pomocą powyższej techniki. Obserwacja kontrolna następowała średnio po 5,2 latach. Spośród 9 pacjentów, którzy udzielili odpowiedzi w kwestionariuszu uzupełniającym, 100% było zadowolonych z wyglądu swojego nosa. Wszyscy respondenci w trakcie obserwacji nie zgłaszali problemów związanych z nosem (n = 9).
Dyskusja: L-kształtne wszczepy chrząstki stanowią wiarygodne i powtarzalne rozwiązanie w rynoplastyce augmentacyjnej dla różnych wskazań (zapalnych, urazowych i kosmetycznych). Staranna selekcja chorych i dokładne planowanie pozwala uzyskać zadowalające efekty estetyczne, wysoką satysfakcję pacjentów i dobre rezultaty długofalowe.
Year
Volume
Pages
26-32
Physical description
Dates
published
2018-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e6bb1dd7-f61f-3229-a94d-bbde3ac9064e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.