PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(4) | 29-34
Article title

Starzenie się głosu u profesjonalnego śpiewaka operowego – wstępne ustalenia

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
ele: Głównym celem badania była ocena najważniejszych zmian morfologicznych oraz parametrów akustycznych w procesie starzenia się głosu profesjonalnego śpiewaka operowego. Projekt: Badanie objęło 58 zdrowych profesjonalnych śpiewaków operowych, których porównano z 42 młodymi śpiewakami operowymi z grupy kontrolnej. Metody: Wszyscy uczestnicy zostali poddani protokołowi oceny głosu, składającemu się ze specjalistycznego badania laryngologicznego oraz oceny logopedycznej. Uzyskano oraz przeanalizowano parametry akustyczne, a także odnotowano subiektywne obserwacje. Wyniki: Poziom częstotliwości podstawowej (F0) był wyraźnie mniejszy w przypadku starszych śpiewaczek, jednak poziom F0 u starszych śpiewaków był stabilny w porównaniu z młodszymi śpiewakami. U starszych śpiewaków zasadniczo nie stwierdzono odmiennych wartości w parametrze jitter w porównaniu z młodszymi śpiewakami. Maksymalny czas fonacji (MPT) był dłuższy w grupie kobiet starszych w porównaniu z młodszymi śpiewaczkami, a w nieznacznym stopniu różnił się w grupie mężczyzn. Nie zaobserwowano zmian związanych z wiekiem w przypadku wartość parametru shimmer. Zmiany morfologiczne wydają się korelować z wiekiem badanych. Wnioski: Główną cechą zmiany głosu z wiekiem był obniżony poziom F0 wśród starszych śpiewaczek profesjonalnych oraz raczej stabilny poziom F0 u śpiewaków. Niniejsze badanie pozwala uzyskać wstępne wyniki dotyczące starzenia się głosu u populacji profesjonalnych śpiewaków operowych.
Year
Volume
Pages
29-34
Physical description
Dates
published
2019-03-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e5455c3d-e3db-3e83-8574-ce6424d28e6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.