PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(5) | 31-36
Article title

Wyniki funkcjonalne leczenia oszczędzającego w raku krtani – sugestie dotyczące badań kontrolnych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Rak krtani i jego leczenie wiążą się z krótko- i długoterminowymi powikłaniami, wpływającymi na funkcję krtani i jakość życia. Materiały i metody: Analiza retrospektywna dokumentacji medycznych pacjentów leczonych operacyjnie lub zachowawczo z powodu raka krtani z oszczędzeniem krtani. Wyniki: Po zakończeniu leczenia najwięcej pacjentów ze złą jakością głosu obserwowano w grupie chorych na raka głośni (wczesnego lub zaawansowanego). Zaburzenia połykania występowały natomiast częściej w grupie osób z guzami przezgłośniowymi. W porównaniu do stanu sprzed leczenia odsetek pacjentów z zaburzeniami głosu (zła jakość głosu lub jego utrata) początkowo malał we wszystkich grupach (z wyjątkiem guzów nadgłośniowych), a w czasie pierwszego roku obserwacji rósł lub nie zmienił się. Liczba pacjentów bez zaburzeń połykania wzrosła w grupie z guzami: nadgłośniowymi, podgłośniowymi i przezgłośniowymi. Dyskusja: Uważamy za konieczne wprowadzenie standardowych badań kontrolnych przed- i pooperacyjnych głosu i połykania u pacjentów leczonych z powodu raka krtani.
Year
Volume
Pages
31-36
Physical description
Dates
published
2019-06-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e5228420-52aa-394f-b216-f9655069e5d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.