PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 6(3) | 29-33
Article title

Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane bodźcem typu „skull tap” (Tap-cVEMP) – metodologia badania

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie metodologii badania miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych, rejestrowanych z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego przy zastosowaniu stymulacji bodźcem typu „skull tap” (Tap-cVEMP) na przykładzie pacjentki z guzem kąta mostowo-móżdżkowego. Materiał i metody: Dwudziestotrzyletnia kobieta była hospitalizowana w klinice z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego. W pracy przedstawiono metodologię badania Tap-cVEMP oraz wyniki badań AC-cVEMP i Tap-cVEMP, a także ich korelację z danymi z operacji usunięcia guza. Wyniki: Uzyskane wyniki badania AC- i Tap-cVEMP wskazywały na uszkodzenie dolnej gałązki nerwu przedsionkowego i prawidłową funkcję górnej. Operacja potwierdziła informacje uzyskane z badań VEMP. Wnioski: Badanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych z zastosowaniem bodźca typu „skull tap” (Tap-cVEMP) może być jedną z metod przydatnych w diagnostyce guzów nerwu VIII. Poszerzenie diagnostyki guzów kąta mostowo-móżdżkowego o badania AC- i Tap-cVEMP może dostarczyć istotnych informacji dla oceny zachowania funkcji nerwu przedsionkowego z uwzględnieniem obu jego gałązek.
Year
Volume
Pages
29-33
Physical description
Dates
published
2017-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e4dbdfba-bfc5-3533-87d4-565691d53b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.