PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(2) | 1-6
Article title

Preferencje pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit do uzyskiwania specjalistycznych informacji zdrowotnych z wykorzystaniem technologii: rola Internetu i innych źródeł informacji medycznej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Badania pokazują, że większość pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ) uważa, że ma niedostateczną wiedzę o swoim schorzeniu i chciałaby mocniej zaangażować się w proces leczenia. Informacje medyczne są obecnie szeroko dostępne, a chęć poszukiwania odpowiedzi na zagadnienia dotyczące zdrowia stanowią trzeci co do częstości powód korzystania z Internetu. W efekcie istotnie podniosła się świadomość zdrowotna pacjentów oraz wzrósł ich udział w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Możliwość wyboru przez pacjenta placówki, pod opieką której chciałby pozostać, może mieć pozytywny wpływ na jego komfort i samopoczucie. Materiał i metody: Anonimowy kwestionariusz wypełniło 135 pacjentów z NChZJ hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Późniejszym badaniem objęto jedynie 123 ankiety, tyle bowiem zostało w całości i w pełni poprawnie wypełnionych. Poddaną analizie grupę stanowiło 68 kobiet oraz 55 mężczyzn. Wyniki: Większość, bo aż 85,4% pacjentów korzystało z Internetu w poszukiwaniu informacji medycznych o własnej chorobie. Wiek pacjentów z NChZJ, którzy korzystali z Internetu w celu szukania informacji medycznych był istotnie niższy niż wiek pacjentów, którzy z niego nie korzystali. W opinii chorych zasoby sieci były też najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o lekarzu prowadzącym. Opinie i rekomendacje zaczerpnięte z Internetu mają więc znaczący wpływ przy wyborze lekarza lub oddziału szpitalnego Wnioski: Większość pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit korzystała z Internetu w celu szukania informacji medycznych związanych ze swoim schorzeniem. Według badanych pacjentów informacje pozyskane z Internetu okazują się najbardziej wiarygodne w kwestii opinii na temat lekarzy zajmujących się NChZJ.
Year
Volume
Pages
1-6
Physical description
Dates
published
2019-01-16
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e48fbaeb-afb6-32f2-b7ef-6157a914eee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.