PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(5) | 1-5
Article title

Związek polimorfizmów genów MCP-1 i CCR2 z występowaniem raka jelita grubego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel badania: Oceniono związek pomiędzy występowaniem wariantów dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu -2518 A/G MCP-1 oraz 190 G/A CCR2 z rakiem jelita grubego (RJG). Materiał i metody: Do badania włączono pacjentów z różnym stopniem zaawansowania RJG oraz osoby zdrowe. Genotypy oznaczono metodą reakcji łańcuchowej polimerazy – polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP-PCR). Wyniki: Zaobserwowano związek pomiędzy rakiem jelita grubego i genotypem GG polimorfizmu -2518 G/A MCP-1. Nie zaobserwowano natomiast istotnej statystycznie korelacji pomiędzy RJG a polimorfizmem 190 A/G CCR2. Wnioski: Wyniki tego badania potwierdzają hipotezę, że polimorfizm w promotorze genu MCP-1 może przyczyniać się do rozwoju raka jelita grubego.
Year
Volume
Pages
1-5
Physical description
Dates
published
2017-10-12
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-dd305a04-18b3-3425-ac0f-14b6678daf97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.