PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(6) | 31-36
Article title

Wartości referencyjne wybranych testów słuchowego przetwarzania czasowego dla dzieci polskich w wieku szkolnym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Zaburzone przetwarzanie informacji słuchowych wpływa niekorzystnie na rozwój poznawczy dziecka. Badania polskich badaczy w zakresie określania wartości normatywnych testów psychoakustycznych w zaburzeniach przetwarzania słuchowego są niestety nieliczne i niespójne z uwagi na różną metodologię i odmienne protokoły badawcze.
Cel: Celem pracy było wyznaczenie wartości referencyjnych wybranych testów psychoakustycznych dla populacji dzieci polskich w wieku od 7. do 12. roku życia.
Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 213 zdrowych dzieci w wieku od 7. do 12. roku życia. Warunkiem włączenia dziecka do badania była norma intelektualna, prawidłowa czułość słuchu, prawidłowy rozwój głosu i mowy dzieci. U wszystkich dzieci wykonano dwa testy słuchowego przetwarzania czasowego. W procedurze diagnostycznej wykorzystano wystandaryzowany test oceny sekwencji tonów różniących się częstotliwością oraz test oceny sekwencji tonów różniących się długością DPT. Testy były przeprowadzone zgodnie z zaleceniami autorów przy użyciu oryginalnych wersji dostępnych na CD, dla natężenia 60 dB SL, jednoczasowo dla prawego i lewego ucha.
Wyniki: Wyznaczono wartości referencyjne dla testów FPT oraz DPT w różnych przedziałach wiekowych u dzieci pomiędzy 7–12. rokiem życia. Wykazano, ze funkcje słuchowe zmieniają się wraz z wiekiem i rozwojem dziecka. Opracowano wartości referencyjne z uwzględnieniem wieku, odrębności językowych, kulturowych i edukacyjnych dziecka.
Wnioski: Opracowanie wartości referencyjnych poszczególnych testów dla populacji dzieci polskich stanowi kluczowy element w rzetelnej diagnostyce procesów przetwarzania słuchowego.
Year
Volume
Pages
31-36
Physical description
Dates
published
2018-09-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-da37560b-674a-3b5c-8cf6-69a9bf81bcc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.