PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(6) | 33-37
Article title

Analiza badań przeprowadzonych w ramach IV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Oddziale Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Celem pracy była analiza profilu pacjentów zgłaszających się na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach IV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi (NGiSz) do Oddziału Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (ORL MSS). Materiał i metody: Badaniami objęto 225 pacjentów. Wiek pacjentów wynosił od 26 do 92 rż (średnio 63 lata). Kobiety stanowiły 66% (149), a mężczyźni 34% (76) chorych. Każdy pacjent wypełniał ankietę oceniającą czynniki ryzyka NGiSz, w tym zgłaszane objawy oraz styl życia. Następnie u każdego chorego przeprowadzono pełne badanie laryngologiczne. Wyniki: Wśród zbadanych pacjentów, na podstawie analizy ankiety, stwierdzono następujące czynniki ryzyka NGiSz związane ze stylem życia: nikotynizm u 22% chorych, spożywanie alkoholu częściej niż 1xtydzień u 12%, uprawianie seksu oralnego – u 17%, wielu partnerów seksualnych – u 10%, rzadkie kontrole stomatologiczne u 24%, uzupełnienia protetyczne u 45% badanych. Objawem, który najczęściej skłaniał pacjentów do udziału w tygodniu profilaktyki NGiSz była przewlekła chrypa (u 64% os), suchość w jamie ustnej (u 39% os), zaburzenia połykania (u 37% os), niedrożność nosa (u 6% os), guz szyi (u 5% os). Na badania obrazowe skierowano 7% chorych (15 os), na fiberoskopię 11% (25 os), na wycięcie zmiany 8% (18 os). Spośród zbadanych przebadanych chorych 17 pacjentów, skierowano do dalszego leczenia onkologicznego, z czego u 13 wykryto nowotwór łagodny, a u 4 chorych nowotwór złośliwy. Wnioski: Program profilaktyki NGiSz zwiększa świadomość społeczeństwa i powinien obejmować w sposób systematyczny osoby z grup ryzyka. Wprowadzenie go w Oddziale ORL MSS umożliwiło wykrycie i wdrożenie leczenia różnego rodzaju zmian rozrostowych (w tym zmian nowotworowych) patologicznych wczesne leczenie nowotworów u 7,5% osób, które zgłosiły się do programu. Zastosowanie odpowiedniej diagnostyki i leczenia wymaga jednak odpowiednich środków finansowych, a poprzez to odpowiednich rozwiązań systemowych dla jego szerokiego wdrożenia.
Year
Volume
Pages
33-37
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d541e4ff-91a2-3b81-991a-1220dfa5c9c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.