PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(1) | 32-40
Article title

Kariera w chirurgii naczyniowej – spojrzenie studenta

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wśród studentów rozdystrybuowano medycyny kwestionariusze w wersji papierowej i online. Celem pozyskanych w ten sposób odpowiedzi było lepsze zrozumienie nastawienia studentów do chirurgii jako specjalizacji oraz określenie przyczyn, dla których chcą, lub nie chcą, dokonywać wyboru chirurgii naczyniowej jako ścieżki dalszej kariery. Materiały i metody: Kwestionariusz rozdystrybuowano w wersji papierowej i online studentom III, V i VI roku 6-letnich studiów medycznych na UMP. Zebrano dane dotyczące: roku studiów, średniej ocen, płci, wieku, wyboru specjalizacji, odpowiedzi na 33 pytania oceniane w skali Likerta 1–5 (1 –najmniej istotna przyczyna, 5 – najbardziej istotna), a także dwa pytania oceniane w skali 0–4. Ankietę wypełniło łącznie 136 polskich studentów medycyny na UMP. Wyniki: Wśród studentów, którzy zadeklarowaliwybór chirurgii naczyniowej, najistotniejszymi powodami decyzji były „endowaskularne możliwości leczenia w chirurgii naczyniowej” oraz „dochód wyższy niż chirurga ogólnego”. Najważniejszy powód niewybierania tej specjalizacji stanowił „brak możliwości zatrudnienia w innych placówkach niż oddziały chirurgii naczyniowej, niewielka ilość tego typu oddziałów w regionie”. Odnotowano również wpływ płci – aż 60% kobiet i tylko 13% mężczyzn uznało w ankiecie płeć za „istotny czynnik wyboru specjalizacji z zakresu chirurgii naczyniowej” Wnioski: Wyniki naszego badania mogą pomóc w opracowaniu lepszych strategii zachęcania przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji zabiegowych, szczególnie chirurgii naczyniowej oraz w poprawie warunków pracy
Year
Volume
Pages
32-40
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d49ba0c7-4e81-3397-a681-0d2be044fad9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.