PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(6) | 28-31
Article title

Dlaczego młodzi lekarze nie chcą być chirurgami?

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Narastające braki kadrowe w polskiej chirurgii skłaniają do stawiania następujących pytań: jakie są przyczyny niechęci polskich lekarzy stażystów i rezydentów do podjęcia szkolenia z tej dziedziny medycyny? Co można zrobić, aby zainteresować studentów oraz lekarzy stażystów specjalizacją z chirurgii ogólnej? Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na nie.
Materiał i metody: Od 5 sierpnia do 30 grudnia 2019 r. przeprowadzono internetową ankietę wśród lekarzy stażystów oraz lekarzy rezydentów. W badaniu wzięło udział 2498 osób.
Wyniki: Najbardziej istotną przyczyną wskazywaną przez młodych lekarzy obydwu płci była dysproporcja między poziomem wynagrodzenia a odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Inne najczęściej zgłaszane powody to: duża liczba nadgodzin, obciążenie fizyczne i psychiczne w pracy, a także strach przed niedopuszczaniem do zabiegów operacyjnych przez starszych kolegów.
Wniosek: W związku z problemem starzejącej się polskiej kadry chirurgicznej oraz malejącej liczby młodych lekarzy zainteresowanych tą dziedziną medycyny konieczne jest wprowadzenie zmian w sposobie ich kształcenia.
Keywords
Year
Volume
Pages
28-31
Physical description
Dates
published
2020-09-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d40fad09-8268-3a0f-b117-4ffcafdfc1d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.