PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 37-40
Article title

Mukormykoza nosa: nasze doświadczenia w serii 24 przypadków

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Mukormykoza jest rzadką infekcją grzybiczą u chorych z upośledzoną odpornością. Cel: Celem pracy było przybliżenie epidemiologii, zapadalności i wyników leczenia u chorych z mukormykozą, hospitalizowanych w trzeciorzędowym ośrodku w Pondicherry. Metody: Przeprowadziliśmy retrospektywny przegląd dokumentacji medycznej z okresu od stycznia 2008 r. do stycznia 2018 r. Do badania włączono wszystkich chorych z potwierdzoną lub prawdopodobną mukormykozą. Wyniki: Do badania włączono 24 pacjentów. Mediana wieku wyniosła 49 lat, a większość chorych stanowili mężczyźni. Wśród chorób współistniejących dominowały nowotwory układu krwiotwórczego i cukrzyca. Jako leczenie pierwszego rzutu u wszystkich chorych zastosowano liposomalną postać amfoterycyny B w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami przeciwgrzybiczymi. Wnioski: Zapadalność na mukormykozę w naszym ośrodku zdecydowanie wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat, co najprawdopodobniej wynika ze wzrostu częstości czynników ryzyka jej wystąpienia.
Year
Volume
Pages
37-40
Physical description
Dates
published
2020-06-15
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d33da993-ea49-3379-ae05-d2bb54d603d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.