PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(1) | 34-39
Article title

Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
ÚVOD: Závrať je druhým nejčastějším příznakem. kvůli kterému pacienti musí vyhledat lékaře. Efektivní léčba závrativých stavů vyžaduje spolupráci mnoha lékařských odvětní. CÍL: Cílem bylo analyzovat údaje z databáze pacientů s vertigem vyšetřených v Centru pro poruchy sluchu a rovnováhy v Ostravě – Porubě, zjistit, zda a v jakých faktorech se od sebe odlišují soubory pacientů s diagnostikovaným centrálním a periferním vestibulárním syndromem. METODIKA: výzkum byl proveden formou retrospektivní studie, která probíhala od října 2012 do února 2013. Data byla sbírána z dokumentace všech pacientů, kteří byli vyšetřeni otoneurologem na základě potíží s vertigem. VÝSLEDKY: Statisticky významný rozdíl byl nalezen mezi soubory s centrálním a periferním vertigem ve výskytu hypertenze, poruchy sluchu, zánětů středního ucha, mírné obezity a výsledky stabilometrického vyšetření. ZÁVĚR: Rozdíl mezi soubory s periferním a centrálním souborem jsou zmíněny výše. Mezi ostatními hledanými příznaky nebyl nalezen rozdíl. Výsledky potvrzují nutnost multioborového přístupu k pacientům s vertigem.
Year
Volume
Pages
34-39
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d1f62bbc-c549-304a-b9a5-b78f77763d3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.