Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 1-7

Article title

Obraz kosteczek słuchowych w Elektronowym Mikroskopie Skaningowym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Wiedza o fizjologii prawidłowego ucha środkowego jest niezbędna do zrozumienia czynności i mechaniki ucha oraz podstaw ossiculoplastyk. Uszkodzenie nabłonka wyścielającego jamę bębenkową oraz łańcuch kosteczek słuchowych może wynikać z przewlekłego stanu zapalnego oraz postępowania chirurgicznego. W zależności od obserwowanych zmian wyściółki ucha środkowego wyróżnia się kilka typów przewlekłych zmian zapalnych: proste, perlakowe, z tworzeniem ziarniny zapalnej, w przebiegu chorób swoistych.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie mikrostruktury oraz unaczynienia łańcucha kosteczek słuchowych w Elektronowym Mikroskopie Skaningowym. Zwrócono uwagę na anatomiczne aspekty budowy oraz połączeń łańcucha kosteczek słuchowych jako istotnych elementów dla rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego.
Materiał i Metoda: Analizą objęto kosteczki słuchowe standardowo usuwane zgodnie z metodyką rozpatrywanych zabiegów operacyjnych. Preparaty oceniono w Elektronowym Mikroskopie Skaningowym.
Wyniki: Odsłonięcie powierzchni kostnej sprzyja głębokiej erozji. Zaawansowany proces niszczenia powierzchni kostnej w przypadku przewlekłego zapalenia ucha środkowego koreluje ze znacznym stopniem uszkodzenia zarówno wyściółki pokrywającej kosteczki słuchowe, jak i tej otaczającej powierzchnie stawowe.
Wnioski: (1) Kosteczki słuchowe w obrazie Elektronowego Mikroskopu Skaningowego pokryte są wyściółką. Przechodzi ona z powierzchni kosteczek na pęczki naczyniowe, tworząc pochewki naczyniowe; (2) Uszkodzenie ciągłości wyściółki na powierzchni kosteczek słuchowych sprzyja szybkiemu procesowi niszczenia tkanki kostnej w procesie zapalnym; (3) Wymiary poszczególnych kosteczek słuchowych wynoszą odpowiednio: młoteczek – 8,36+/-0,01, kowadełko – 8,14+/-0,0, strzemię – 3,23+/-0,01 mm. Zachowanie podczas tympanoplastyk anatomicznej długości łańcucha kosteczek wydaje się być istotne dla zachowania odpowiedniej amplitudy drgań układu przewodzącego ucha środkowego.

Year

Volume

Pages

1-7

Physical description

Dates

published
2020-05-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d1261453-1fa4-3903-99d7-c7847b7c55ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.