PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(4) | 41-45
Article title

Choroba IgG4 zależna manifestująca się jako izolowana zmiana w obrębie żołądka– przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Choroba IgG4-zależna (IgG4-RD) jest niedawno opisaną jednostką chorobową o nieustalonej etiologii i patogenezie charakteryzującą się występowaniem bogatych w komórki IgG4 dodatnie nacieków tkankowych z włóknieniem. Zmiany w jej przebiegu lokalizują się w różnych narządach, jednak w obrębie przewodu pokarmowego występują rzadko. Rozpoznany w naszej Klinice przypadek izolowanego zajęcia żołądka przez IgG4-RD stał się punktem wyjścia do wykonania przeglądu aktualnej literatury w celu przybliżenia lekarzom tej nowej jednostki chorobowej. Materiały i metody: Przeglądu literatury dokonano w oparciu o bazę PubMed. Do przeglądu włączono 8 prac dotyczących choroby IgG4-zależnej ograniczonej do żołądka opublikowanych w latach 2001–2017 oraz przypadek IgG-RD rozpoznany przez autorów pracy. Wyniki: U 3 z 9 chorych występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego, w innych przypadkach zmiany zostały wykryte przypadkowo. U większości pacjentów miały one charakter guza podśluzówkowego. Tylko w jednym przypadku zaobserwowano zmianę w postaci owrzodzenia. Najczęstszą lokalizacją zmiany był trzon żołądka. Wszystkie zmiany zostały usunięte chirurgicznie z powodu podejrzenia nowotworu złośliwego, a diagnozę postawiono na podstawie typowego obrazu choroby w badaniu histologicznym i immunohistochemicznym. Podwyższony poziom IgG4+ w surowicy stwierdzono u jednej pacjentki. W żadnym przypadku nie zaobserwowano wznowy ani pojawienia się innych zmian o typie IgG4-RD. Wnioski: Choroba IgG4-zależna może manifestować się w postaci zmian ograniczonych do żołądka i powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Postawienie ostatecznego rozpoznania przed wykonaniem badania histopatologicznego jest trudne, co przekłada się na pomyłki diagnostyczne i terapeutyczne. IgG4-RD charakteryzuje się dobrą odpowiedzią na glikokortykosteroidy. W tym aspekcie konieczne są jednak dalsze badania.
Year
Volume
Pages
41-45
Physical description
Dates
published
2018-06-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d017ff5d-0649-3c37-ac64-bc4145e0c890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.