PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(2) | 132-147
Article title

Zespół Mallory’ego i Weissa w materiale własnym – diagnostyka i współczesne zasady postępowa

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Każde krwawienie do światła przewodu pokarmowego jest bezpośrednim zagrożeniem życia, wymaga ścisłego nadzoru w warunkach szpitalnych, zmusza do przeprowadzenia weryfikacji oraz interwencji endoskopowej. W niektórych przypadkach o dynamicznym przebiegu, w celu uzupełnienia niedoborów, konieczne jest wykorzystanie krwi i jej preparatów. Jedną z przyczyn krwawienia zlokalizowanego proksymalnie do więzadła Treitza jest uszkodzenie błony śluzowej oraz głębszych warstw ściany połączenia przełykowo-żołądkowego określanych jako zespół Mallory’ego i Weissa. Celem pracy była retrospektywna analiza wyselekcjonowanej grupy chorych z objawowym krwawieniem do górnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu zespołu Mallory’ego i Weissa, określenie charakterystycznych cech tej jednostki chorobowej w badanej populacji oraz wykazanie skuteczności terapii endoskopowej poprzez użycie koagulacji argonowej (APC). Materiał i metodyka. Analizie poddano 2120 wyników badania gastroskopowego, wśród których 111 (5,24%) wykonanych zostało z powodu objawowego krwawienia do przewodu pokarmowego. W badanej grupie endoskopowe rozpoznanie zespołu Mallory’ego i Weissa dotyczyło 22 chorych (1,04%). Wyniki. Badana jednostka chorobowa była przyczyną krwawienia do światła górnego odcinka przewodu pokarmowego w 19,82% przypadków. Mimo że schorzenie charakteryzuje się przeważnie łagodnym i samoograniczającym się przebiegiem, w badanej grupie 59,09% chorych wymagało terapeutycznej interwencji endoskopowej z powodu aktywnego krwawienia. W 54,55% ze skutkiem wykorzystano koagulację argonową do opanowania źródła krwawienia. Wnioski. Wczesne wykonanie interwencji diagnostycznej, jak również terapeutycznej, jakim pozostaje gastroskopia, gwarantuje skuteczną kontrolę nad przebiegiem klinicznym zespołu Mallory’ego i Weissa. Endoskopowa koagulacja w plazmie argonu jest efektywną formą zaopatrzenia krwawienia wykorzystywaną w monoterapii endoskopowej lub w połączeniu z innymi zabiegami.
Year
Volume
Pages
132-147
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cf77f5ca-96d7-33eb-a9e3-3b6dbe1cfd7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.