PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(1) | 54-62
Article title

Wyniki rekonstrukcji obrąbka ucha płatem rurowatym z okolicy zamałżowinowej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie własnego doświadczenia użycia płata rurowatego z okolicy zausznej (ptf) oraz kliniczna analiza wyników rekonstrukcji tą metodą u pacjentów z pourazowymi ubytkami obrąbka ucha. Materiał i metodyka. Analizą objęto 12 chorych, których poddano trójetapowej rekonstrukcji obrąbka ucha w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z zastosowaniem ptf, w latach 2005-2014. Na podstawie badań kontrolnych u pacjentów oceniono, przez co najmniej rok, wczesne i odległe wyniki rekonstrukcji, z uwzględnieniem ocen chirurga plastycznego i pacjentów. Wyniki. Wyniki pooperacyjne były satysfakcjonujące (bardzo dobre) u 10 pacjentów zarówno w ocenie chirurga, jak i chorych. Przekrwienie bierne w obrębie obrąbka po zabiegu wystąpiło przejściowo u 2 osób (16,6%). Powikłanie to nie miało wpływu na ocenę wyników leczenia. Ponadto stwierdzono u dwóch innych pacjentów opóźnione gojenie w obrębie jego biegunów, jak również nieestetyczny wygląd blizn obrąbka ze zniekształceniem płata (16,6%). Wnioski. 1. Pourazowe rekonstrukcje obrąbka małżowiny usznej płatem rurowatym zza małżowiny usznej, pozwoliły na całkowite jego odtworzenie z zachowaniem właściwego konturu, wielkości i poło- żenia zarówno obrąbka, jak i operowanej małżowiny usznej, co potwierdza skuteczność zastosowanej metody. 2. Użycie zamałżowinowych płatów rurowatych w chirurgicznym leczeniu pacjentów z ubytkami w obrębie obrąbka ucha przyczyniło się do satysfakcjonujących pooperacyjnych ocen zarówno chirurga plastycznego, jak i pacjentów.
Year
Volume
Pages
54-62
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cc5abfe0-d038-3140-be45-d345a0f88b2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.