PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(2) | 12-15
Article title

Chirurgiczne leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u pacjentów w wieku podeszłym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (AA) jest najczęstszym wskazaniem do nagłych operacji. Występuje częściej u dzieci i młodych dorosłych niż u pacjentów w wieku podeszłym. U starszych pacjentów stanowi problem chirurgiczny ze względu na jego nietypową prezentację. Nasze badanie przeprowadziliśmy w celu ustalenia: 1) czy wiek pacjenta wpływa na wyniki leczenia, 2) czy laparoskopowa appendektomia (LA) jest bezpieczną metodą leczenia pacjentów powyżej 65. roku życia. Materiał i metody: Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie 355 chorych z AA, którzy byli pacjentami kliniki w latach 2014–2017. Chorzy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: 18–40 lat, 41–65 lat i powyżej 65. roku życia. Rozpoznania histopatologiczne podzielono na trzy typy: prosty AA, ropowiczy AA i zgorzelinowy AA. Wyniki LA przeanalizowano u 96% młodszych pacjentów i u 67% starszych. Pacjenci w wieku powyżej 65. roku życia mieli wyższą przedoperacyjną liczbę białych krwinek, wyższe poziomy białka C-reaktywnego (CRP) i byli dłużej hospitalizowani niż młodsi pacjenci (p=0,05; p=0,03 i p=0,03). Odkryliśmy dodatnią korelację pomiędzy poziomami CRP, otwartą appendektomią (OA) i zgorzelowym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Wnioski: Pacjenci powyżej 65. roku życia częściej byli poddawani otwartej appendektomii niż laparoskopowej appendektomii, mieli wyższy przedoperacyjny poziom CRP i byli dłużej hospitalizowani niż chorzy młodsi. Wyższe wartości CRP wiązały się z większym ryzykiem zgorzelinowego zapalenia wyrostka robaczkowego. Laparaskopowa appendektomia jest bezpieczną metodą leczenia pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia.
Year
Volume
Pages
12-15
Physical description
Dates
published
2019-01-16
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-caf8eb05-b0fe-3939-9c4d-5cc3539c1b4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.