PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(6) | 21-28
Article title

Badanie satysfakcji rodziców dzieci z implantem ślimakowym oraz dorosłych użytkowników implantu w zależności od miejsca ich zamieszkania

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Implanty ślimakowe (ang. cochlear implants; CI) okazały się niezwykłym sukcesem w ograniczaniu niepełnosprawności pacjentów z upośledzeniem słuchu. Wpłynęły one na: poprawę jakości życia, ogólną satysfakcję związaną z zabiegiem implantacji CI, poprawę słuchu u osób dorosłych oraz umożliwiły rozwój mowy i języka u dzieci.
Cel: Badanie satysfakcji zaimplantowanych pacjentów z przebiegu całego procesu implantacji oraz opieki pooperacyjnej w kolejnych latach w zależności od miejsca ich zamieszkania.
Materiał i Metody: Badanie przeprowadzono prospektywnie. Spośród 1906 pacjentów z implantem ślimakowym, do których wysłano ankietę, odpowiedziało 630 osób (33% respondentów). Uwzględniono następujące dane demograficzne: płeć, wiek implantacji, rodzaj implantacji (jedno- lub obustronna), miejsce zamieszkania oraz ośrodek przeprowadzający implantację. Dokonano szczegółowej analizy statystycznej uzyskanych wyników.
Wyniki: Jednym z zaobserwowanych problemów był czas oczekiwania na: kwalifikację, zabieg implantacji oraz wymianę procesora dźwięku. Kolejna przeszkoda to czas potrzebny na dotarcie do ośrodka implantującego, co jest ściśle związane z miejscem zamieszkania pacjenta. Większość osób wyraziła swoje zadowolenie z wizyt kontrolnych.
Wnioski: Badanie pokazało ograniczenia związane z dostępem pacjentów do zabiegów implantacji ślimakowej. Wykazano, że istnieją w tej kwestii znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Jednym z celów na przyszłość dla świadczeniodawców powinno być wyrównanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami kraju.
Year
Volume
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2020-10-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c96dd1d2-be2f-30f0-bafc-d8d1731542db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.