PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(2) | 1-4
Article title

Wpływ operacji bariatrycznych na przebieg niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: prawie 300 milionów ludzi na świecie BMI przekracza 30 (kg/m2). Otyłość jest przyczyną wielu poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Chirurgia bariatryczna jest jedyną efektywną metodą uzyskania redukcji masy ciała u pacjentów z otyłością olbrzymią. Cele: Celem tej pracy jest ocena wpływu chirurgii bariatrycznej na niealkoholowe stłuszczenie wątroby u pacjentów operowanych z powodu otyłości olbrzymiej. Materiał i metodologia: Włączyliśmy 20 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego z BMI >40 kg/m2 lub BMI >35kg/m2 z współwystępującymi chorobami towarzyszącymi. Średnia masa ciała badanej grupy wynosiła 143,85 kg, ze średnim BMI 49,16 kg/m2. Przed zabiegiem dokonano oceny stopnia niealkoholowego stłuszczenia wątroby przy użyciu skali Sherifa Saadeha podczas badania ultrasonograficznego. Dokonaliśmy także oceny stężeń enzymów wątrobowych. Obserwację i wizyty kontrolne kontynuowano do 12 miesięcy po zabiegu. Wyniki: Dwanaście miesięcy po operacji średnia masa ciała badanej grupy wynosiła 102,34 kg. WL wyniosło średnio 33,0%, EWL 58,8%, a EBMIL 61,37%. U wszystkich pacjentów zaobserwowano remisję stłuszczenia wątroby. Uszkodzenie wątroby, ocenione przy użyciu ultrasonografii, zmniejszyło się ze średnio 1,85 pkt w skali Sherifa Saadeha przed zabiegiem do 0,15 pkt po 12 miesiącach (p=0,00). Poziomy enzymów wątrobowych zmalały z 64,5 (U/l) do 27,95 (U/l) dla ALT (p=0,00) oraz z 54,4 (U/l) do 27,2 (U/l) dla AST. Wnioski: rocedury bariatryczne nie tylko pozwalają na znaczącą oraz trwała utratę masy ciała, ale także przyczyniają się do zmniejszenia stłuszczenia wątroby oraz poprawy jej funkcjonowania.
Year
Volume
Pages
1-4
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c88c4931-6332-3647-a996-ee215bf1bdfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.