PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(6) | 15-19
Article title

Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego w dużych zabiegach w obrębie jamy brzusznej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: W literaturze dostępnych jest wiele opisów cięć stosowanych w operacjach jamy brzusznej. Jednakże opinie co do wyboru prawidłowego cięcia przy dużych zabiegach w obrębie nadbrzusza są podzielone. Materiał i metody: Analizie poddano doświadczenia trzech ośrodków dotyczące zastosowania zmodyfikowanego cięcia Makuuchiego w operacjach nadbrzusza w okresie pomiędzy marcem 2014 r. i grudniem 2018 r. Wyniki: 144 chorych (76 mężczyzn i 68 kobiet) ze średnią wieku 48,25 lat zostało poddanych zabiegom z wykorzystaniem zmodyfikowanego cięcia Makuuchiego. Cięcia „J” i „L” wykonano odpowiednio u 96 i 48 chorych. Przedłużenie cięcia potrzebne było u dwóch osób. We wszystkich przypadkach uzyskano odpowiedni dostęp i poprawę ergonomii pracy operatora. Zakażenie miejsca operowanego stwierdzono u 19 chorych (13,2%). Przepukliny pooperacyjne obserwowano u 6 osób (4,2%), średnio 27,78 miesięcy po operacji. Wnioski: Zmodyfikowane cięcie Makuuchiego jest skuteczne w złożonych zabiegach operacyjnych w obrębie nadbrzusza.
Year
Volume
Pages
15-19
Physical description
Dates
published
2019-12-09
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c7f8c54a-18ba-310c-b50a-f118b8b1562d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.