PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(5) | 19-25
Article title

Nerwiaki nerwu VIII jako pierwszy objaw zaburzenia czynności ucha wewnętrznego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Celem pracy było przedstawienie nerwiaków nerwu VIII jako pierwszego objawu zaburzenia czynności ucha wewnętrznego. Materiały i metody. Badaniami objęto grupę 3456 pacjentów diagnozowanych audiologicznie i otoneurologicznie, hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi w latach 2011–2016. Wśród wszystkich chorych nerwiaka nerwu przedsionkowoślimakowego stwierdzono u 13 osób (5,16%), w tym u 9 kobiet i 4 mężczyzn. U każdego z pacjentów przeprowadzono wywiad i badanie przedmiotowe w tym próby statyczno- dynamiczne, wykonano audiometrię tonalną i słowną, audiometrię impedancyjną, charakterystykę szumu, wideonystagmografię oraz słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR) za pomocą trzasku. We wszystkich przypadkach nieprawidłowego zapisu ABR wykonano badanie MRI z kontrastem. Wyniki badań. Nieprawidłowy zapis ABR zaobserwowano u 252 pacjentów, czyli u 7,29% wszystkich badanych. Z tej liczby: 54,37% stanowiły kobiety, a 45,63% mężczyźni. W wyniku wykonanego badania MRI z kontrastem u 13 osób (5,16%) – w tym u 3,57% kobiet i 1,59% mężczyzn – stwierdzono obraz charakterystyczny dla nerwiaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Z grupy objawów charakterystycznych dla guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego u wszystkich chorych zanotowano niedosłuch i zaburzenia równowagi. Szumy uszne występowały u 12 osób, bóle głowy w okolicy skroniowej lub potylicznej pojawiały się u 4 badanych, objawy charakterystyczne dla niedowładu nerwu trójdzielnego zgłosiły 2 osoby, a jeden pacjent – zaburzenia widzenia w postaci mroczków i niewyraźnego obrazu. Wnioski. Każde odbiorcze uszkodzenie słuchu, a zwłaszcza jednostronne, wymaga rozszerzonej diagnostyki audiologicznej i wykonania badania słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Ich nieprawidłowy zapis pod postacią wydłużenia latencji fali V oraz wydłużenia interlatencji I–III i I–V, wymaga wykonania rezonansu magnetycznego z kontrastem jako złotego standardu rozpoznania nerwiaka nerwu VIII.
Year
Volume
Pages
19-25
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c61d8079-eeb9-3399-86bf-1aeb881b43b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.