PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(1) | 1-4
Article title

Raport z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce w 2016 roku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) działa na terenie całej Polski od 14 lat. Jego głównym założeniem jest przeprowadzenie badania przesiewowego słuchu w 2.–3. dobie życia dziecka oraz zebranie informacji na temat czynników ryzyka wystąpienia niedosłuchu. Łącznie w PPPBSuN na trzech poziomach referencyjności, bierze udział 496 ośrodków. Do 22 sierpnia 2017 roku w Centralnej Bazie Danych (CDB) PPPBSuN zarejestrowanych zostało 5 458 114 dzieci. Najczęściej występującym typem niedosłuchu u dzieci był obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy, który został zdiagnozowany w 2016 roku u 260 dzieci. W poniższym raporcie przedstawione są najważniejsze wyniki oraz wnioski płynące z funkcjonowania PPPBSuN w 2016 roku.
Year
Volume
Pages
1-4
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c581f28f-4b94-378d-a8cc-0aee30221716
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.