PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(5) | 1-4
Article title

Zastosowanie narzędzi piezoelektrycznych w leczeniu operacyjnym w obrębie krtani

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL

Wstęp: Celem pracy była ocena użyteczności narzędzi piezoelektrycznych w chirurgii krtani. Wykazanie, że narzędzia te mogą być wykorzystane do wykonywania dowolnego kształtu cięć w obrębie chrząstek krtani.
Materiały i metody: Operacje w obrębie krtani z użyciem noża piezoelektrycznego przeprowadzono u 34 pacjentów hospitalizowanych w naszej klinice w latach 2014–2016. U 30 chorych została wykonana laryngektomia częściowa z powodu raka krtani bądź raka zachyłka gruszkowatego. Tnąca końcówka piezoelektryczna została użyta do wykonania pozostałych tyreotomii – pionowej czy resekcji chrząstki tarczowatej podejrzanej o naciek nowotworowy. Czterem pacjentom wykonano poszerzanie światła krtani z powodu zwężenia bądź wiotkości. Tnąca końcówka piezoelektryczna posłużyła do wykonania nacięć czy resekcji chrząstek, które miały na celu poszerzenie światła krtani.
Wyniki: Narzędzia piezoelektryczne znajdują zastosowanie w chirurgii chrząstek krtani. Mogą one posłużyć do wykonania precyzyjnych cięć chrząstek nie powodując destrukcji okolicznych tkanek. Chrząstki krtani, w szczególności chrząstka tarczowata, mogą być przecinane w dowolnych kształtach przy użyciu tnącej końcówki narzędzia piezoelektrycznego.
Wnioski: Narzędzia piezoelektryczne są użyteczne w operacjach plastycznych w obrębie chrząstek krtani. Ich wymienne końcówki umieszczone na rękojeści, o różnych kształtach i rozmiarach, pozwalają na resekcję chrząstki w dowolnych miejscu i kształcie. Nasze obserwacje wykazują, że narzędzia piezoelektryczne mogą być wykorzystane w trakcie wykonywania operacji częściowych krtani oraz leczenia zwężeń bądź wiotkości krtani. Dotychczasowe piśmiennictwo anglojęzyczne nie opisuje zastosowania tych narzędzi w chirurgii krtani. Konieczne są dalsze obserwacje co do skuteczności zastosowanych metod leczniczych z ich użyciem.
Year
Volume
Pages
1-4
Physical description
Dates
published
2017-10-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c57c5def-e865-32d9-8b94-1935f3b959e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.