Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 5(4) | 36-39

Article title

Zwiększanie natężenia głosu u pacjenta z dyzartrią poprzez zastosowanie specjalistycznych urządzeń technicznych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników miesięcznego leczenia służącego poprawie natężenia głosu u pacjenta z dyzartrią hiperkinetyczną. Terapia przeprowadzono z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń technicznych. Głównym założeniem badania jest obserwacja efektów użycia oprogramowania służącego leczeniu zaburzeń głosu u osób z dyzartrią. Wyniki wskazują na zdolność do stopniowej zmiany natężenia głosu po okresie miesięcznego leczenia zaburzeń głosu.

Year

Volume

Pages

36-39

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-c5107cae-da61-3186-92e0-b45f9987cb96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.