PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(5) | 38-41
Article title

Mnogie pierwotne nowotwory u chorych leczonych z powodu płaskonabłonkowego raka przełyku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Płaskonabłonkowy rak przełyku jest powiązany z podwyższonym ryzykiem wystąpienia innych pierwotnych nowotworów złośliwych, głównie w obrębie głowy i szyi, ale także w substytucie przełyku wykonanym z żołądka. Częstsze rozpoznawanie mnogich pierwotnych nowotworów związanych z rakiem przełyku (zarówno synchronicznych, jak i metachronicznych) wynika z dłuższego okresu obserwacji chorych po radykalnym leczeniu z powodu raka przełyku oraz z wysokiej jakości postępowania diagnostycznego zarówno przed, jak i pooperacyjnego. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz opisano podstawy molekularne powstawania mnogich pierwotnych nowotworów związanych z rakiem płaskonabłonkowym przełyku.
Year
Volume
Pages
38-41
Physical description
Dates
published
2019-01-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c165018b-befc-36dc-ba81-ca95ef388f3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.