PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(5) | 25-30
Article title

Zastosowanie kamery do zdjęć szybkich – High Speed (HS), badania akustycznego oraz kwestionariusza VHI w diagnostyce zaburzeń jakości głosu u mężczyzn w wieku podeszłym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Starzenie się głosu rozpoczyna się po 60. roku życia i jest określane mianem presbyphonii lub vox senium. Przyczyną tego procesu są zmiany o charakterze czynnościowym i organicznym w obrębie krtani, ze współistniejącym suchym nieżytem górnych dróg oddechowych. C el: Celem pracy jest wykorzystanie kamery do zdjęć szybkich – High-Speed (HS) oraz badania akustycznego głosu w diagnostyce postaci klinicznej presbyphonii u mężczyzn w wieku podeszłym. Materiały i metody: Badaniem objęto grupę 50 mężczyzn w wieku od 51 do 72 lat, bez obciążenia zawodowego głosu. W diagnostyce zastosowano technikę wizualizacji krtani, pozwalającą na ocenę drgań rzeczywistych fałdów głosowych (HSDI), oraz badanie akustyczne głosu z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego f. DiagNova Technologies. W samoocenie głosu pacjentów zastosowano kwestionariusz Voice Handicap Index (VHI). Wyniki: Wizualizacja krtani pozwoliła na rozpoznanie dysfonii hipofunkcjonalnej lub atrofii fałdów głosowych, będących przyczyną zaburzeń głosu w diagnozowanej grupie. Potwierdziły to parametry oceny akustycznej głosu, szczególnie: F0, NHR oraz spektrografia wąskopasmowa. Patologiczna wartość parametru NHR oraz obecność składowych nieharmonicznych w zakresie wysokich poziomów częstotliwości w spektrografii wąskopasmowej były potwierdzeniem niedowładu fonacyjnego głośni, rejestrowanego techniką wizualizacyjną krtani z użyciem kamery HS. Rejestrowano również istotne skrócenie maksymalnego czasu fonacji (MPT) w stosunku do grupy kontrolnej. Dyskusja: Badanie obiektywne patologii głosu jest kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu terapii i rehabilitacji, jednak subiektywna ocena pacjenta, szczególnie efektów jego leczenia, ma istotne znaczenie w zakresie stosowanej procedury. Subiektywna samoocena głosu pacjenta z zastosowaniem kwestionariusza VHI potwierdziła poczucie istnienia zaburzenia głosu u mężczyzn w wieku podeszłym, wskazując potrzebę szybkiej i trafnej diagnostyki klinicznej.
Year
Volume
Pages
25-30
Physical description
Dates
published
2019-08-07
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c05c095e-5da1-302c-8e67-bb01397d4eb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.