Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(6) | 23-30

Article title

Wyniki leczenia gruczolaka jednopostaciowego płata powierzchownego ślinianki przyusznej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Guz Warthina jest niezłośliwym nowotworem występującym w dużych gruczołach ślinowych. Diagnostyka obejmuje badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz badania dodatkowe – ultrasonografię, badanie tomografii rezonansu magnetycznego, biopsję aspiracyjną cienkoigłową. Metodą leczenia pozostaje chirurgiczna resekcja guza, której zakres obejmuje techniki od zewnątrztorebkowego usunięcia guza do pełnego wachlarza parotidektomii.
Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy dostępnej dokumentacji medycznej 53 chorych leczonych chirurgicznie w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2009–2016. U każdego chorego wykonano badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz zlecono rutynową ocenę ultrasonograficzną. Uzyskane wyniki leczenia 57 guzów poddano analizie.
Wyniki: Niniejsze badanie wykazało, że w przypadku zastosowania techniki zewnątrztorebkowego usunięcia guza w leczeniu guzów Warthina dolnego bieguna płata powierzchownego ślinianki przyusznej u 57 chorych nie obserwowano powikłań pod postacią: trwałego niedowładu czy porażenia nerwu twarzowego, torbieli ślinowych, objawów zespołu Łucji-Frey czy defektu kosmetycznego twarzy. U 8 (14%) chorych w badaniu ultrasonograficznym uwidoczniono zmiany wymagające dalszej diagnostyki lub okresowej ultrasonograficznej kontroli.

Year

Volume

Pages

23-30

Physical description

Dates

published
2018-09-10

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bfa7f04e-356f-306a-adc7-0358c1aa7d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.