Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(6) | 17-22

Article title

Ocena ekspresji receptora leukotrienów cysteinylowych typu 1 (CysLTR1) w polipach nosa

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Leukotrieny cysteinylowe (CysLTs) są zaangażowane w patogenezę przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (CRS). Badanie to zostało przeprowadzone w celu lepszego zrozumienia roli leukotrienów cysteinylowych w rozwoju przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa poprzez 1). ocenę ekspresji receptora leukotrienów cysteinylowych typu 1 (CysLTR1) w polipach nosa u pacjentów z CRS oraz 2) ocenę korelacji ekspresji receptora CysLT1 z danymi klinicznymi. Ekspresję receptora CysLT1 oceniono immunohistochemicznie w polipach nosa pobranych od 20 pacjentów leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa, oraz 10 chorych stanowiących grupę kontrolną, poddawanych chirurgii plastycznej nosa. Pacjenci z CRS wykazywali istotnie wyższą ekspresję receptora CysLT1 w porównaniu z grupą kontrolną (p <0,05). Ekspresja receptora CysLT1 w podnaskórkowych naciekach zapalnych była większa u pacjentów z przewlekłym zapalenie zatok i alergią w porównaniu z pacjentami z CRS, ale bez alergii (p = 0,07). W szczególności ekspresja receptora CysLT1 w podnaskórkowych naciekach zapalnych była istotnie większa u 3 pacjentów z CRS i alergią na leki w porównaniu z pacjentami z CRS, ale bez alergii na leki (p = 0,03). Zwiększona ekspresja receptora CysLT1 w zmienionej zapalnie błonie śluzowej nosa u pacjentów z alergią może sugerować szczególną rolę CysLTs w patogenezie polipów nosa w tej grupie pacjentów.

Year

Volume

Pages

17-22

Physical description

Dates

published
2018-09-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bf814f7b-5059-3e36-a567-52046fdf6a9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.