PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(6) | 17-22
Article title

Związek stadium zaawansowania klinicznego raka jamy ustnej z ekspresją markerów immunohistochemicznych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy ekspresją wybranych markerów białkowych: p53, EGFR, PCNA, p44/42 a stopniem zaawansowania klinicznego nowotworów jamy ustnej. Materiał. 48 pacjentów z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, ze zdiagnozowanym nowotworem jamy ustnej. Grupę kontrolną stanowiło 10 pacjentów ze zdiagnozowaną leukoplakią jamy ustnej. Metody. Analizę immunohistochemiczną wykonano z użyciem systemu DAKO K5007 Cat - Dako REAL ™ Detection System, Peroxidase DAB +, Rabbit / Mouse. Wyniki. Na podstawie analizy statystycznej wykazano znamienne korelacje pomiędzy ekspresją białka p53 oraz stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu. Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy pozostałymi badanymi markerami a stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu jamy ustnej. Wnioski. Poszukiwanie markerów nowotworowych raka jamy ustnej pozostaje wciąż zasadne. Rozpoznanie miarodajnych markerów związanych z rozwojem raka jamy ustnej, mogłoby umożliwić zastosowanie badań przesiewowych populacji w celu wcześniejszego diagnozowania i leczenia nowotworów jamy ustnej.
Year
Volume
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2017-12-08
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-befea2ab-cc82-343a-a3d3-61f81c22cd5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.