PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(6) | 13-19
Article title

Zbieżność wyników biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy z wynikami badania histopatologicznego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC) uważa się za złoty standard diagnostyki guzków tarczycy. Jest to zabieg tani, który natychmiast pozwala postawić rozpoznanie przy niewielkim odsetku powikłań. Odgrywa główną rolę w określeniu dalszego sposobu leczenia – pacjenci z podejrzeniem zmiany złośliwej są kwalifikowani do leczenia operacyjnego. Z drugiej strony BAC zmniejszyła liczbę niepotrzebnie wykonywanych operacji. Cel: Celem badania była ocena i porównanie zbieżności oraz dokładności cytologii biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) zmian w obrębie tarczycy z ostatecznym rozpoznaniem na podstawie badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego. Materiały i metody: W naszym badaniu przeprowadziliśmy retrospektywną analizę serii przypadków pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w okresie od maja 2016 r. do grudnia 2017 r., u których wykonano BAC z następującą tyroidektomią. Wynik cytologii opisano zgodnie z klasyfikacją Bethesda. Wyniki: W badaniu cytologii 1070 na 1262 zmian opisano jako łagodne, 49 jako złośliwe oraz 143 jako podejrzane. W badaniu histopatologicznym w 956/1070 przypadków rozpoznanie zmiany łagodnej potwierdziło się, natomiast wynik był rozbieżny w 114 przypadkach. U pozostałych chorych rozpoznanie zmiany złośliwej potwierdziło się odpowiednio w 45/49 i 128/143 przypadków. Czułość wyniosła 62,28%, a swoistość 98,05%. Odsetek wyników fałszywie dodatnich wyniósł 1,95%, natomiast odsetek wyników fałszywie ujemnych 39,72%. Dodatnia wartość predykcyjna wyniosła 90,1%, a ujemna wartość predykcyjna 89,35%. Dokładność BAC w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych tarczycy wyniosła 89,46%. Wnioski: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest metodą prostą, tanią i powszechnie stosowaną w diagnostyce raka tarczycy. Zaleca się ją jako badanie pierwszego wyboru w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych tarczycy.
Year
Volume
Pages
13-19
Physical description
Dates
published
2018-09-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bc7006ae-74f2-3dec-b7ff-0a391ec5a99c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.