Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 31-36

Article title

Utrzymujące się objawy towarzyszące w chorobie Meniere’a w okresie remisji – wstępne doniesienia

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Ustąpienie zawrotów głowy często interpretuje się jako oznakę remisji choroby Meniere’a (ChM), jednakże najlepszym wskaźnikiem remisji pozostaje subiektywna ocena stanu zdrowia przez chorego. Cel: Ocena obecności i nasilenia szumu w uszach/uczucia zatkania ucha, niedosłuchu, niepewności położenia, nudności i wymiotów u pacjentów z ChM w okresie remisji. Miejsce: Trzeciorzędowy miejski ośrodek referencyjny w kraju rozwijającym się. Materiały i metody: Do badania włączono kolejnych pacjentów z rozpoznaną chorobą Meniere’a, leczonych w Klinice Zaburzeń Równowagi Narodowego Szpitala w Abudży. Dokonano oceny jakości życia przy pomocy trzech zwalidowanych skal: zmodyfikowanej skali MD-POSI, Skali Zawrotów Głowy i Inwentarza Uciążliwości Szumów Usznych (THI). Do badania włączono jedynie chorych, u których zawroty głowy nie występowały przez co najmniej cztery tygodnie. Wykonano audiometrię tonalną u pacjentów z subiektywną utratą słuchu przy rozpoczęciu badania i po czterech tygodniach. Wyniki: Łącznie w badaniu wzięło udział 26 pacjentów. Wszyscy z nich otrzymywali cynaryzynę doraźnie w przypadku ostrych zawrotów głowy oraz betahistynę w celu długoterminowej kontroli objawów. Wśród chorych dominowały kobiety (17:9). Wiek chorych mieścił się w zakresie od 32 do 56 lat. Czas trwania choroby wahał się od 4 miesięcy do 12 lat. Pełny wynik w skali MD-POSI i w poszczególnych podskalach dla okresów międzynapadowych silnie korelował z niedosłuchem, niepewnością położenia i szumami/uczuciem zatkania uszu w porównaniu do oceny w trakcie napadów. W czasie remisji 69,2% uczestników zgłaszało niepewność położenia. Natomiast 13/26 chorych podawało utrzymujące się, lecz mniej nasilone, szumy w uszach ze słabą korelacją z wynikami w skali THI w czasie remisji. Wnioski: Nasze badanie pokazało istotny wpływ objawów towarzyszących w ChM na jakość życia w okresie remisji. Dla przyszłych badań istnieje potrzeba opracowania właściwej definicji remisji ChM.

Year

Volume

Pages

31-36

Physical description

Dates

published
2020-02-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bbb4f913-fc88-3d13-8d04-3908925194a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.