Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(3) | 11-15

Article title

Analiza parametrów jakości głosu u pacjentów z głosem przedsionkowym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: W głosie przedsionkowym biorą udział struktury krtani, które fizjologicznie nie uczestniczą w produkcji głosu. Fonacja przedsionkowa może być pożądana, gdy fałdy głosowe są uszkodzone, np. w dysfonii porażennej, lub niepożądana w skrajnej, czynnościowej hiperfunkcji. Głos przedsionkowy może być wynikiem dysfonii psychogennej – fononeurozy. Celem pracy jest ocena jakości głosu przedsionkowego z wykorzystaniem metody percepcyjnej, obiektywnych metod wizualizacji krtani oraz badania akustycznego i aerodynamicznego. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 40 pacjentów: 20 z głosem przedsionkowym i 20 z głosem eufonicznym. Oceniano jakość głosu z wykorzystaniem percepcyjnej skali GRBAS. W badaniu endoskopowym i stroboskopowym krtani zastosowano Endo-STROB-EL-Xion GmbH z torem wizyjnym. Drgania rzeczywiste fałdów głosowych rejestrowano techniką High- Speed Digital Imaging (HSDI) oraz kamerą – High Speed (HS). W ocenie akustycznej głosu wykorzystano oprogramowanie Diagnosope Specjalista f. DiagNova Technologies, analizując: F0, Jitter, Shimmer, NHR, składowe nieharmoniczne. Analizowano wartości MPT. Wyniki: W grupie badanej rejestrowano chrypkę (95%), szorstkość (75%), napięcie głosu (55%). Endoskopowo stwierdzono obrzęk fałdów przedsionkowych z poszerzeniem sieci naczyniowej, przesłaniających głośnię. Współistnienie dysfonii hyperfunkcjonalnej (95%) lub porażennej (5%) potwierdzono metodą stroboskopową i HSDI. W ocenie akustycznej rejestrowano wzrost wartości Jitter, Shimmer, NHR, obniżenie F0 oraz skrócenie MPT. Wnioski: Głos przedsionkowy występuje najczęściej u kobiet z dysfonią hyperfunkcjonalną w fononeurozach lub w dysfonii porażennej. Techniki wizualizacyjne potwierdzają współistnienie zwiększenia masy i obrzęku fałdów przedsionkowych z zaburzeniami wibracji fałdów głosowych. W ocenie percepcyjnej głos przedsionkowy był ochrypnięty, szorstki i napięty. Badaniem akustycznym rejestrowano obniżenie F0, wzrost Jitter, Shimmer, NHR, obecność składowych nieharmonicznych oraz skrócenie MPT.

Year

Volume

Pages

11-15

Physical description

Dates

published
2019-01-08

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bb74ed1d-2fa6-30d6-bcfe-38a46f69d0ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.