Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 10(2) | 30-33

Article title

Rzadki przypadek nieprawidłowego przebiegu nerwu twarzowego w jego części sutkowej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Nerw twarzowy jest najważniejszym nerwem odpowiedzialnym za ruchowe zaopatrzenie mięśni mimicznych twarzy. Częstotliwość występowania jatrogennego uszkodzenia nerwu twarzowego podczas zabiegów chirurgicznych wyrostka sutkowatego wynosi od 0,6% do 3,7%. Kość skroniowa stanowi jedną z najbardziej złożonych anatomicznie części ludzkiego ciała. W literaturze opisywane są różne warianty przebiegu nerwu twarzowego. Z reguły poziomy odcinek nerwu twarzowego przebiega od zwoju kolankowego do drugiego kolanka nerwu, położonego najczęściej przyśrodkowo i ku dołowi od bocznego kanału półkolistego. Od tego miejsca nerw biegnie ku tyłowi i do boku wzdłuż przyśrodkowej ściany ucha środkowego. Część sutkowa lub pionowa nerwu twarzowego przebiega w głębi szczeliny bębenkowo-sutkowej od drugiego kolanka nerwu do otworu rylcowo-sutkowego, przez który nerw opuszcza kość skroniową. Podczas endoskopowego preparowania kości skroniowej zaobserwowano bardzo nietypowy przebieg nerwu twarzowego, który w swoim odcinku za drugim kolankiem zakrzywia się ku tyłowi, przechodzi przez całą długość wyrostka sutkowatego i zamiast przejść przez otwór rylcowo-sutkowy biegnie w kierunku ściany zatoki esowatej, a następnie wykonuje kolejny zwrot (trzeci) do przodu w kierunku szczytu wyrostka sutkowatego, gdzie w końcu opuszcza czaszkę.

Year

Volume

Pages

30-33

Physical description

Dates

published
2021-05-05

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bb5d0d4a-af92-3a9f-b426-0bcba900a230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.